Privezivanje - ŠRU Som Pisarovina

 Privezivanje

• Anchor bend

Anchor bend - čvor za vezanje sidra.

• Bowline

Bowline - lagani čvor za vezanje čamca, bove i slično.

• Bowline bight

Bowline bight - čvor za vezanje čamca za bovu.

• Buntline hitch

Buntline hitch - čvor za vezanje alke.

• Cleat

Cleat - čvor za vezanje čamca.

• Clove hitch

Clove hitch - čvor za vezanje čamca.

• Constrictor hitch

Constrictor hitch - čvor za vezanje čamca oko stupa.

• Double half hitch

Double half hitch - čvor za vezanje čamca za alku.

• Figure eight

Figure eight - čvor za vezanje čamca za bovu.

• Fisherman

Fisherman - čvor za vezanje čamca za alku.