Vezanje oka na uzici - ŠRU Som Pisarovina

 Vezanje oka na uzici

• Blood bight

Blood bight - čvor za vezanje oka na tanjoj uzici.

• Blood bight knot

Blood bight knot - čvor za vezanje oka na kraju uzice.

• Butterfly dropper

Butterfly dropper - čvor za vezanje oka na debljoj uzici.

• Drop loop

Drop loop - čvor za vezanje oka na kraju uzice.

• Dropper loop

Dropper loop - čvor za vezanje oka bilo gdje na uzici.

• Dropper loop2

Dropper loop2 - čvor za vezanje oka bilo gdje na uzici.

• Simple loop

Simple loop - jednostavan čvor za vezanje oka na kraju uzice.

• Spider hitch

Spider hitch - čvor za vezanje oka na kraju uzice.

• Surgeons end loop

Surgeons end loop - čvor za vezanje oka na kraju uzice.

• Water

Water - čvor za vezanje oka na užetu.