Spajanje uzica - ŠRU Som Pisarovina

 Spajanje uzica

• Albright

Albright - čvor za spajanje dvije uzice različite debljine. Potrebno je pažljivo vezati i zategnuti.          ..

• Blood

Blood - čvor za spajanje dvije uzice podjednake debljine, dobre čvrstoće.

• Double fisherman

Double fisherman - čvor za vezanje dva užeta.

• Mans

Mans - čvor za povezivanje dva užeta.

• Reef

Reef - čvor za spajanje dva oka.

• Sheet bend

Sheet bend - čvor za spajanje dvije uzice.

• Surgeon

Surgeon - čvor za spajanje dvije uzice.

• T-shirt

T-shirt - čvor za T spajanje dvije uzice.

• Tucked sheet bend

Tucked sheet bend - čvor za spajanje uzice na oko.

• Wedge

Wedge - čvor za spajanje uzice na oko.