Ribolovni propisi - ŠRU Som Pisarovina

 Ribolovni propisi

Lovostaj

Lovostaj je period u kom se određena vrsta riba ili drugih vodenih životinja ne smije loviti. Ako se riba ili vodena životinja vrste koja je u lovostaju slučajno ulovi, mora se odmah neozlijeđena vratiti u vodu, bez obzira na veličinu. Lovostaj započinje s danom (datumom) u 00,00 sati i ..

Zaštitne mjere - najmanje lovne veličine

Svi ulovljeni primjerci određene vrste riba ili drugih vodenih životinja manji od zaštitne mjere moraju se odmah neozlijeđeni vratiti u vodu. Za ribe ili vodene životinje koje nisu navedene u tablici nema zaštitne mjere, a da li ćete ih zadržati ovisi o vašoj procjeni..

Ograničenja u dnevnom ulovu

Radi očuvanja ribljeg fonda, osim lovostaja i zaštitnih mjera uvedeno je ograničenje po broju ulovljenih primjeraka koje ribič može zadržati, odnosno uzeti i usmrtiti za hranu, tijekom jednoga dana. Ograničenje se računa za dan od 0,00 do 24,00 sata u kom je riba ulovljena. Ribič ..

Dozvoljen ribolovni pribor

Dozvoljeni ribolovni pribor za športski ribolov u osnovi se sastoji od ribičkog štapa, uzice i uduce na koju se stavlja mamac. Tome mogu biti pridodani i drugi dijelovi kao npr. ribička rola, plovak, uteg, sajlica, hranilica, vrtilice, kopče i slično. Ribe se love pojedinačno,..

Zabrane i ograničenja ribolova

   RIBOLOV NA OKIĆNICI  zabranjen je od brane Butković do ispusta ribnjaka 400 Zabranjeno je: 1. ribu loviti rukom ili povlačenjem, odnosno kvačenjem udicom s vanjske strane ili koristiti druga sredstva koja nisu dozvoljena. 2. ribu loviti noću u vodama u kojima..

Iz pravilnika o popisu ulova u športskom ribolovu

Članak 2. (1) Ribič je obvezan po ostvarivanju ulova na ribolovnoj vodi upisati podatke o ulovu u športskom ribolovu (vrste i količine zadržanih riba) u obrazac popisa dnevnog ulova. (2) Podatke o ukupnom godišnjem ulovu u športskom ribolovu (vrste i količine zadržanih ..

Iz pravilnika o dozvolama za športski ribolov

Članak 2. Dozvolu izdaje ovlaštenik ribolovnog prava s rokom važenja za: 1. jedan (1) dan (u daljnjem tekstu: dnevna dozvola); 2. tekuću kalendarsku godinu (u daljnjem tekstu: godišnja dozvola).Članak 8. (1) Dnevna dozvola važi 24 sata od sata kupnje dozvole datuma navedenog u do..

Iz zakona o slatkovodnom ribarstvu

III. REKREACIJSKO-ŠPORTSKI RIBOLOV III. REKREACIJSKO-ŠPORTSKI RIBOLOVČlanak 17.Ribu na ribolovnim vodama smiju loviti ribiči:– koji imaju položen ispit za lov riba u rekreacijsko-šport­skom ribolovu (u daljnjem tekstu: ribički ispit),– koji imaju dozvolu..

Najnovije važne izmjene zakona

Članak 22. Ribe ulovljene u športskom ribolovu koje se zadržavaju moraju biti neposredno nakon ulova, a najkasnije prije napuštanja mjesta ulova, označene odsijecanjem donjeg dijela repne peraje, osim trofejnih primjeraka riba.Članak 75 Novčanom kaznom u iznosu od 1.500,00 do 6...