Mamci - ŠRU Som Pisarovina

 Mamci

Kederi
Kederi

Kederi su ribe koje se upotrebljavaju kao mamac za lov grabežljivih vrsta riba kao što su štuka, som, smuđ, grgeč, klen i cvergl. Za mamac se mogu upotrijebiti žive ili uginule ribe, te izrezani komadi tijela (najčešće repić). Kao keder može poslužiti..

Pijavice
Pijavice

Za ribolovni mamac mogu se kupiti uzgojene pijavice u trgovinama ribolovnog pribora i opreme od travnja do rujna, a cijena im varira od 2,5-4 Kn po komadu. Drže se u zatvorenoj posudi s običnom vodom (ne vodovodnom), koja na poklopcu ima rupice za zrak ili u vlažnoj pjeskovitoj zemlji. Treb..

Riječne školjke
Riječne školjke

Riječne školjke mogu se u većoj količini pronaći u rijeci Kupi gdje je dno šljunkovito i pjeskovito. Nisu jestive, ali se koriste kao izvrstan mamac za soma, grgeča i drugu ribu, koja se njome prirodno hrani. Najlakše ih je naći u blizini obale u plitkim dijelovima K..

Žabe
Žabe

  Žabe su između ostalog prirodna hrana soma, te se mogu koristiti kao mamac za njegov lov. Izvrstan mamac za lov bijele ribe predstavljaju punoglavci. Izlov žaba je zabranjen. ..

Mesni i drugi crvi
Mesni i drugi crvi

Mesni crvi su izvrstan mamac za lov bijele ribe, te sredstvo za primamu. Proizvode se iz otpadnog mesa u koje muhe snensu svoja jajašca. Crve se može kupiti u trgo-vinama ribolovnog pribora u kutijicama po cijeni od 5 Kn. Drže se u sitnoj piljevini, na hladnom mjestu. Mogu..

Gliste

Gliste su univerzalan i odličan mamac za ribolov mnogih vrsta riba, od bijele ribe, šarana, linjaka, mrene, grgeča do soma. U proljeće, kad ima dovoljno vlage lako ih je naći u površinskom sloju zemlje, ispod kamenja, cigli ili u odlagalištu biološkog otpada (ko..

Skakavci i ostali kukci
Skakavci i ostali kukci

Za ribolov pojednih vrsta riba mogu se koristiti skakavci i razni drugi kukci (muhe, mušice, leptiri, ose, stršljeni, kornjaši, rovci, cvrčci i sl.), osobito oni koji im predstavljaju prirodnu hranu (žive u blizini ribolovne vode). Na skakavca je moguće ulo..

Kukuruz, šećerac, kokice
Kukuruz, šećerac, kokice

Kukuruz i kokice su dobar mamac za lov šarana, amura i babuški. Često puta na njih se može uloviti i cvergla koji grize na sve. Na šećerac grize i druga bijela riba, te linjak. Kuhani kukuruz s raznim aromama se često kirosti za višednevno hranjenje i primamljivanje ..