Plan poribljavanja u 2010. godini - ŠRU Som Pisarovina

Plan poribljavanja u 2010. godini

Poribljavanje će se ove godine izvršiti barem prema planu sa četiri vrste riba. Šaran, smuđ, štuka, i linjak ukoliko ih se nađe na tržištu. U tablici ispod navedene su minimalne i maksimalne količine riba, vrste i vode za poribljavanje.


 Naziv vode Vrsta ribe Veličina ribe (g) Količina (kg) Napomena
 rijeka Kupa šaran
štuka
smuđ*
konzumni
mlađ
mlađ
150-500
5-10

svake godine
svake 3. godine
svake 2. godine
 potok Kupčina šaran
linjak
štuka
konzumni
konzumni
mlađ
400-700
50-100
5-30
svake godine
svake godine
svake 3. godine
 stari rukavac potoka Kupčina šaran konzumni 150-500 svake godine
 kanal Kupa-Kupa šaran
smuđ*
konzumni
mlađ
50-150

svake godine
svake 2. godine
 potok Okićnica linjak
štuka
konzumni
10-500
5-10
1-5
svake godine
svake 3. godine
 potok Velika šaran konzumni 30-100 svake godine
 potok Brebernica linjak konzumni 5-10 svake godine
Nastavi