Rijeka Kupčina - ŠRU Som Pisarovina

Rijeka Kupčina

Donji tok: od utoka Bresnice u Draganićkoj šumi do ušća u kanal Kupa-Kupa.

 Kupčina kod trećeg mlinaDužina obale: 8 km, dubina: do 3 m, širina: do 15 m.

Riba: som, štuka, linjak, klen, podust, šaran, babuška i druge.
Nastavi