Rijeka Kupa - ŠRU Som Pisarovina

Rijeka Kupa

Lijeva obala: od ušća rijeke Kravaršćice do ušća rukavca Stara Kupčina (Donja Kupčina)

 Kupa kod Donje KupčineDužina obale: 10 km, dubina: do 8 m, širina: 70-120 m.

Riba: som, štuka, linjak, bolen, klen, podust, šaran, amur, babuška i druge.
Nastavi