Rječni rukavac "Mrtvaja" u Donjoj Kupčini - ŠRU Som Pisarovina

Rječni rukavac "Mrtvaja" u Donjoj Kupčini

Dužina obale: 1 km, dubina: do 3 m,
širina: do 15 m.
Riba: štuka, linjak, podust, šaran, babuška i druge.Mrtvaja za vrijeme većeg vodostaja

Nastavi