Zvješće o poribljavanju za 2014. - ŠRU Som Pisarovina

Zvješće o poribljavanju za 2014.

IZVJEŠĆE O PORIBLJAVANJU  za 2014,

 

 

           Sukladno godišnjem planu gospodarenja za 2014 godinu , izvršili smo poribljavanje  predviđenih lokacija u našoj ribolovnoj zoni  štukom i  šaranom .

 

 

   Temeljem dogovora i narudžbe predviđene ribe s voditeljem IHOR parka Crna Mlaka

prvo smo poribljavali  štukom i to  18. ožujka . Štuka je dopremljena u kontejneru uz stalni dotok

kisika  te je raznošena u kantama do predviđenih mjesta za poribljavanje.

           Ukupno je dopremljeno 25 kg štuke veličine od 20 dag do 50 dag  , cca 90 komada .

Štuka je puštena na lokacijama  kanal Kupa -Kupa , potok Kupčina  4 pozicije

           rijeka Kupa  šest pozicija , -kupalište Grabe ,ušće potoka Velika, takmičarska staza,

           Gradec Pokupski dvije pozicije, ispod slapova Lijevo Sredičko.

 

 Po dogovoru s djelatnicima IHOR parka Crna Mlaka poribljavanje šaranom izvršili smo  10. travnja

 Predsjednik komisije za poribljavanje  Mirko Sobota bio je na izlovu i vaganju i utovaru ribe na

ribnjacima Crna Mlaka  u 7 sati a riba je dopremljena traktorom i u kontejneru s dovodom kisika

oko 10 sati na prvu poziciju u Gradec Pokupski. Kupljeno je 460 kg šarana vretenca i to veličine

od 50 dag. do 1,50 kg cca  500 komada .

           Šaran je razvožen traktorom do lokacija za poribljavanje te je velikim kantama odnešen do

 vode. Mjesta koja su poribljena šaranom:

           Rijeka Kupa  : Lijevo Sredičko ispod slapova , kupalište , Gradec Pokupski, kod mosta,

                                   takmičarska staza 3 pozicije , kupalište Grabe.

           Stari dio potoka Kupčina (mrtvaja )  dvije pozicije

           Potok Kupčina : 6 pozicija

  Poribljavanje je završeno oko 14 sati.

 Na oba poribljavanja bili su prisutni svi članovi komisije za poribljavanje: Mirko Sobota , Zdravko

          Potesak , Davorin Kralj , te po još dva člana iz SRD Smuđ  i iz ŠRU Sredičko .

Uz ovo izvješće  u prilogu su otpremnice  IHOR parka Crna Mlaka te  svjedodžbe o zdravstvenoj

ispravnosti  isporučene ribe.

 

 

Predsjednik komisije za poribljavanje :

Nastavi