Redovna izborna skupštin 2015. - ŠRU Som Pisarovina

Redovna izborna skupštin 2015.

1.  Otvaranje skupštine

  2.   Izbor radnih tijela

  a.   3 člana verifikacijske komisije

  b.   Zapisničara

  c.   2 ovjerovitelja zapisnika

  3    Izbor radnog predsjedništva

  4.   Izvješće verifikacijske komisije

  5.   Izvješća  za 2014. g.

  a.   O radu ŠRU  u 2014. g.

  b.   Blagajničko izvješće

  c.   Nadzornog odbora

  d.   Ribo čuvarske službe

  6.   Rasprava o izvješćima i usvajanje istih

  7.   Razrješnica tijelima Šru Som Pisarovina i njihovim članovima

  8.   Izbor članova Izvršnog odbora

  9 .  Izbor predsjednika i dopredsjednika

10.   Izbor članova Nadzornog odbora

11.  Prijedlog izmjena i dopuna i usvajanje statuta Šru Som Pisarovina

12.  Izbor osoba za zastupanje udruge

13.  Prijedlog za izbor likvidatora

14.  Prijedlog plana rada za 2015.g

15.  Prijedlog financijskog plana za 2015. g

16.  Razno

 

Pisarovina

23. kolovoz 2015.

 

 

ZAPISNIK SA REDOVNE IZBORNE SKUPŠTINE

ŠPORTSKO RIBOLOVNE UDRUGE SOM PISAROVINA

 

 

ad/1. Otvaranje skupštine

Tomo Vugriniček predsjednik ŠRU Som Pisarovina.

Pozdravljam sve prisutne članove udruge kao prisutne goste. Zahvaljujem svima koji su došli i molim da minutom šutnje odamo počast i sjećanje na našeg preminulog dopredsjednika gospodina

Miroslava Matešića. Neka počiva u miru.

Predlažem dnevni red  (u prilogu zapisniku) koji ste primili poštom.

 

 

ad/2.  Izbor radnih tijela

Vugriniček. Pod točkom 2. dnevnog reda trebamo izabrati radna tijela  skupštine.

3 člana verifikacijske komisije, zapisničara i 2 ovjerovitelja zapisnika. Ima li tko kakav prijedlog ?

Nema? Onda u ime Izvršnog odbora predlažem:

a.)  Verifikaciona komisija- Dragutin Auguštin,  Stipe Jurišić i Slavko Palijaš.

b.)  Za  zapisničara  po službenoj dužnosti predlažem Đuro Pongrac tajnik udruge.

c.)  Predlažem da ovjerovitelji zapisnika budu Kazimir Kurtov i Antun Rakas.

Ima li tko drugi prijedlog? Nema idemo na glasovanje . Tko je za

Prijedlog je usvojen jednoglasno sa 17 glasova za, 0 protiv ništa suzdržanih.

 

ad/3.  Izbor radnog predsjedništva

U radno predsjedništvo predlažu se predsjednik, Tomo Vugriniček, tajnik, Đuro Pongrac i Davorko Kovačević.

 

ad/4. Izvješće  verifikacione komisije

 S. Palijaš.

 Skupštini je prisutno 17 od 22 člana s pravom glasa. Ispunjeni su svi zakonski i statutarni propisi

i skupština može donositi pravovaljane odluke.

 

ad/5Izvješća o radu udruge za 2015. godinu.

 

a)    Izvješće oradu udruge (u prilogu zapisniku ) podnosi predsjednik g. Tomo Vugriniček.

Vuginiček: Izvješće o radu udruge dobili ste svi a nadam se da ste ga i pročitali. Ukoliko želite mogu pročitati . Vidim da ste mišljenja da nije potrebno čitati  i izvješće prilažemo zapisniku.

 

b)  Blagajničko izvješće za 2014. g.

Šru Som Pisarovina imao je 22 člana. Što je povećanje za 3 člana u odnosu na prošlu godinu.

Izvješće ste primili poštom. Treba li ga čitati? Ne. Idemo dalje a izvješće ide u prilog zapisniku.

 

 

 

 

c)  Izvješće  Nadzornog odbora

Dragutin Auguštin - Pregledom kniga i računa financijsko poslovanje vođeno je  po zakonu.

Za sve izdatke postoje računi  i virmani a prihodi su evidentirani uplatnicama.

 

d)  Izvješće ribočuvarske službe

Antun Nosek - ribočuvar - Ribočuvarska služba  ŠRU som Pisarovina radi u sklopu ribočuvarske službe Saveza športsko ribolovnih udruga Pisarovina. (Izvješće u prilogu).

 

ad/6. Rasprava o izvješćima i usvajanje istih

 

a)  Vugriniček - Dajem na raspravu izvješća. Ne javlja se nitko. Prelazimo na glasovanje o izvješćima.

Tko je za Izvješće o radu udruge ?

Izvješće je usvojeno sa 15 glasova za i 2 suzdržana.

 

b)  Dajem na raspravu blagajničko izvješće.  Ne javlja se nitko za raspravu. Očito nema zainteresiranih  pa isto dajem na glasovanje. Tko je za 16 za i 1 protiv.

Konstatiram da je blagajničko izvješće usvojeno sa 16 glasova za i 1 protiv.

c)  Izvješće Nadzornog odbora. Otvaram diskusiju. Zatvaram diskusiju i dajem na glasovanje.

Tko je za ? 17 za ništa protiv i ništa suzdržanih usvojeno je izvješće NO. 

 

d)  Izvješće Ribočuvarske službe.

Vugriniček - Otvaram raspravu

Stipe Jurišić - U posljednje vrijeme primjećujem pojačanu aktivnost ribokradica, i postavljanje mreža.

Pongrac - Svako od vas prilikom kupovine dozvole dobije knjižicu s brojevima ribočuvarske službe.

Jesi li prijavio to što si vidio?  Nisi: Imaš ista prava kao i svaki ribočuvar a ne koristiš ih. Nalakše je kritizirati druge a ne poduzimati ništa.

Vugriniček - Ima još primjedaba.  Nema. Dajem na glasovanje izvješće ribočuvarske službe.

Tko je za ? 17.

Izvješće je usvojeno jednoglasno.

 

 

ad/7.  Razrješnica tijelima Šru Som Pisarovina i njihovim članovima

Vugriniček  - Evo dogurali smio još jedan mandat kraju. Neke godine su bile manje uspješne a neke više.

Želim zahvaliti svima koji su svojim radom doprinijeli radu naše udruge. Sukladno statutu i Zakonu o udrugama molim vas da date razrješnicu  tjelima skupštine Šru Som Pisarovina zbog isteka mandata.

Razrješnica je jednoglasno prihvaćena sa 17 glasova za i ništa protiv.

 

 

 

 

 

 

 

ad/8.   Izbor članova Izvršnog odbora

Vugriniček - Molim članove skupštine da predlože članove novog IO

Pongrac - Molim da izaberete 5 članova izvršnog odbora prema članku 33 tatuta Šru Som Pisarovina.

Radno predsjedništvo predlaže slijedeće članove IO  :

Izvršni odbor

Tomo Vugriniček,  Antun Rakas,  Davorko Kovačević,  Antun Nosek i  Đuro Pongrac.

Tko je za  ?

Skupština je jednoglasno izabrala članove Izvršnog odbora.

 

ad/9.  Izbor predsjednika i dopredsjednika

Vugriniček - Molim da se izaberu predsjednik i dopredsjednik udruge od članova izabranih u

IO. Molim prijedloge.

Antun Nosek - Obzirom na velike promjene u zakonu o udrugama i predstojeće u ostalim zakonima 

predlažem da predsjednik koji do sada vodio udrugu nastavi posao kojeg čini dobro.

Ima još prijedloga? Nema. Dajem na glasovanje. Tko je za da se gospodin Tomo Vugriniček  ponovo

izabere za predsjednika udruge?

16 glasova za i jedan suzdržan.

Za predsjednika Šru Som Pisarovina izabran je gospodin Tomo Vugriniček sa 16 glasova za i jednim suzdržanim.

Za dopredsjednika udruge predložen je gospodin Antun Rakas.

Izabran je sa 16 glasova za i jednim suzdržanim.

 

ad/10.   Izbor članova Nadzornog odbora

Članove NO  prema članku 37. statuta bira SKupština. 2 člana i predsjednika NO

Predlažemo slijedeće  članove.Slavko Palijaš ,predsjednik NO, -  Stipe  Jurišić i Damir Tumpak

članovi NO.

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen sa 17 glasova.

 

ad/11.  Prijedlog izmjena i dopuna i svajanje statuta Šru Som Pisarovina

Pongrac - Donošenjem novog Zakona o udrugama donesenog 1.10.2014.g. potrbno je uskladiti sve statute udruga s tim zakonom. Zbog nekih događanja u športskim udrugama novim zakonom jasnije su definirani zadaci, odgovornosti, financiranja i osobe koje ne mogu biti u tjelima udruga.

Mijenja se preambula statuta i dodaje se funkcija likvidatora.

.

ad/12. Izbor osoba za zastupanje udruge

Temeljem članka 12 statuta Šru Som Pisarovina a na prijedlog Izvršnog odbora pod točkom dnevnog reda 12. jednoglasno su sa  17 glasova za zastupanje udruge izabrani

Tomo Vugriniček ,Velika Jamnička 20 (predsjednik) i

Đuro Pongrac , Vuncenta iz Kastva 11 Zagreb (tajnik)

 

ad/13.  Prijedlog za izbor likvidatora

Za likvidatora je predložen g Antuna Rakas.

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen sa 17 glasova.

Skupština je jednoglasno donijela odluku da je gospodin Antun Rakas izabran za likvidatora.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ad/14.  Prijedlog plana rada za 2015.g

Vugriniček - Osnovna nam je  zadaća briga o ribljem fondu, okolišu i razvoju športskog i rekracionog ribolova.  Za sada vode na kojima gospodari  naša udruga kao članica SŠRU Pisarovina 

nisu imale nikakvo veliko zagađivanje što bi predstavljalo opasnost za floru i faunu kako u vodi tako i uz vodu.

Kompletan prijedlog u prilogu. Dajem na glasovanje prijedlog rada udruge za 2015.

Sa 17 glasova za plan je jednoglasno usvojen.

 

ad/15.  Prijedlog financijskog plana za 2015. g

Pongrac - Što se tiče financijskog plana (u prilogu) možemo ga bazirati na bazi prošlogodišnjeg.

Svako povećanje financija i članstva biti će dobro došlo.

Troškove smo već nekoliko godina sveli na minimum da bi udruga mogla egzistirati i zadovoljavati potrebe članstva  i očuvanje ribljeg fonda i okoliša.

Vugriniček - Dajem prijedlog financijskog plana za 2015. na glasovanje.

 

Tko je za? 17

Konstatiram da je  jednoglasno usvojen financijski plan za 2015. sa 17 glasova.

 

 

 

ad/16. Razno

Vugriniček Molim da novi Izvršni odbor održi svoju sjednicu kako bi izabrali tajnika

Pongrac -

Molim vas da knjižice sa upisom ulova na vrijeme do 31. 12. 2105. dostavite tajniku,

to jest meni. Hvala na razumijevanju.

Skupština je završila s radom u 19 i 50

 

 

 

 

Zapisničar                                                                                     Ovjerovitelji zapisnika

                                                                                                            Kazimir Kurtov

 

Nastavi