Redovna izbotna skupština 2015. - ŠRU Som Pisarovina

Redovna izbotna skupština 2015.

Završen je još jedan "Kup rijeke Kupe", takmićenje u lovu ribe na plovak.
Tradicionalno takmićenje društava i udruga koje spaja rijeka Kupa i koje se održava u sklopu manifestacije Turističke zajednice općine Pisarovina već godinama održavane i nadaleko poznate Kupske večeri. Natjecalo se sedam ekipa a ove godine najuspješniji su bili takmičari ŠRD Ozalj.

   

   

 

 

Pisarovina 21.06. 2015.

 

ZAPISNIK REDOVNE SKUPŠTINE

SAVEZA ŠPORTSKO RIBOLOVNIH UDRUGA PISAROVINA

 

ad/1. Pongrac – Pozdravljam sve prisutne i otvaram redovnu izbornu skupštinu SŠRU Pisarovina i predlažem slijedeći dnevni red:

 

 

1.  Otvaranje skupštine

  2.   Izbor radnih tijela

  a.   3 člana verifikacijske komisije

  b.   Zapisničara

  c.   2 ovjerovitelja zapisnika

  3    Izbor radnog predsjedništva

  4.   Izvješće verifikacijske komisije

  5.   Izvješća  za 2014. g.

  a.   O radu SŠRU  u 2014. g.

  b.   Blagajničko izvješće

  c.   Nadzornog odbora

  d.   Ribo čuvarske službe

  6.   Rasprava o izvješćima i usvajanje istih

  7.   Razrješnica tijelima SŠRU Pisarovina i njihovim članovima

  8.   Izbor članova Upravnog odbora

  9.   Izbor predsjednika i dopredsjednika

10.   Izbor članova Nadzornog odbora

11.  Prijedlog izmjena i dopuna statuta (usklađivanje s novim zakonom o udrugama)

12.  Prijedlog za izbor likvidatora

13.  Odluka o prihvaćanju statuta

14.  Prijedlog plana rada za 2015.g

14.  Prijedlog financijskog plana za 2015. g

15.  Razno

 

Dnevni red je usvojen jednoglasno.

 

 

 

 

 

ad/2.  Izbor radnih tijela skupštine

 

a)  Izbor članova verifikacijske komisije

Jednoglasno je usvojen prijedlog g. Tome Galunića  da se izaberu Ivan Hećimović Davorin Kralj i Davorko Kovačević.

 

b)  Izbor zapisničara

Za zapisničara je predložen Cane Bojkovski što je jednoglasno usvojeno.

 

c)  Izbor dva ovjerovitelja zapisnika

Za ovjerovitelje zapisnika predloženi su Davorko Kovačević i Davorin Kralj.

Prijedlog je jednoglasno usvojen.

 

ad/3.  Izbor radnog predsjedništva

Za radno predsjedništvo predloženi su: Đuro Pongrac, Ivan Tatar, i Mirko Sobota.

Prijedlog je jednoglasno usvojen.

 

ad/4.  Izvješće verifikacijske komisij

Skupštini je nazočno 14 članova s ovjerenim kartonima od 15 mogućih.

ŠRD Smuđ Donja Kupčina predstavljaju: Ivan Tatar Ruban, Viktor Grabar, Ivan Hećimović, Radomir Rađenović , Kristijan Milčić  i Tomislav Stepić

Iz  ŠRU Sredičko iz Lijevog Sredičkog  nazočni su:

Cane Bajkovski, Krešimir Herceg, Milan Subotić, Tomo Galunić, Mirko Sobota i

Davorin Kralj.

ŠRU SOM Pisarovina , prisutni su

Davorko Kovačević i Đuro Pongrac. Izostanak opravdao Antun Nosek.

 

 

ad/5.  Izvješća za 2014. godinu

a)  Izvješće o radu SŠRU Pisarovina  za 2014.

b)  Blagajničko izvješće

c)  Izvješće nadzornog odbora

d)  Izvješće ribočuvarske službe

 

Sva izvješća su pročitana i nalaze se u prilogu zapisniku.

 

 

 

  

 

 

 

ad/6.  Rasprava o izvješćima i  glasovanje o izvješćima

 

 Nakon kraće rasprave  usvojena su izvješća :

Izvješće o radu Saveza u 2014. g. usvojeno sa 13 glasova za, 1 protiv i 0 suzdržanih.

Blagajničko  izvješće za 2014.g  usvojeno sa 13 glasova za, 1 protiv i 0 suzdržanih.

Izvješće Nadzornog odbora usvojeno sa 13 glasova za, 1 protiv i 0 suzdržanih.

Izvješće ribočuvarske službe usvojeno sa 13 glasova za, 1 protiv i 0 suzdržanih.

 

ad/7.  Razrješnica tijelima SŠRU Pisarovina i njihovim članovima.

Pongrac: Prije svega želio bi zahvaliti svim članovima UO, Tajniku, članovima komisija a i svima ostalima. Želim svima koji će biti izabranima više uspjeha u radu a osobito više razumijevanja i dobrih međuljudskih i društvenih odnosa.

Molim skupštinu da prema statutu izglasa razrješenje tijela SŠRU Pisarovina.

Razrješenje je prihvaćeno jednoglasno sa 14. glasova.

 

 

ad/8. Izbor članova Upravnog odbora

Za članove novog UO članice saveza predlažu slijedeće kandidate.

 

ŠRD Smuđ predlaže: Ivan Hećimović, Ivan Tatar – Ruban i Vlado Juha. Zamjene su:

Viktor Grabar, Tomislav Stepić, i Kristijan Čujko.

 

ŠRU Sredičko, predlaže: Davorin Kralj, Milan Subotić i Mirko Spobota. Zamjene su:

Tomo Galunić, Krešimir Herceg i Tomislav Tomasović.

 

ŠRU Som, predlaže: Davorko Kovačević, Antun Nosek i Đuro Pongrac.

Zamjene su : Antun Rakas, Stipe Jurišić i Kazimir Kurtov.

Skupština je jednoglasno  potvrđuje kandidate za upravni odbor i njihove zamjene.

 

ad /9. Izbor predsjednika i dopredsjednika SŠRU Pisarovina

Za predsjednika je predložen g. Đuro Pongrac.

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen sa 14 glasova za.

 

Za dopredsjednika su predloženi Davorin Kralj i Ivqan Tatar – Ruban.

Sa 8 glasova za pet protiv i jednim suzdržanim glasom za dopredsjednika je izabran

Davorin Kralj.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ad/10. Izbor članova Nadzornog odbora

Za članove NO preloženi su slijedeći delegati.

 

ŠRD Smuđ: Zdravko potesak i zamjena Kristijan Milčić.

ŠRU Sredičko: Ivica Franjević i zamjena Krešo Herceg.

ŠRU Som: Tomo Vugriniček i zamjena Antun Rakas.

Članovi predloženi za UO jednoglasno su prihvaćeni i za predsjednika UO predložen je

g Tomo Vugriniček što je usvojeno sa 14 glasova za i ništa protiv.

 

ad/11. Prijedlog izmjena i usklađivanje Statuta SŠRU Pisarovina.

Mirko Sobota: Dužnost nam je da poput ostalih udruga uskladimo statut savezza s prošlogodišnjim novim Zakonom o udrugama, i Zakonom o športu.

Novost je da se u statut dodaje i funkcija likvidatora. Dobili ste izmijenjeni statut i očitovali se o promjenama. Sve promjene su u prilogu zapisniku.

Pongrac: Dajem na glasovanje izmjene i dopune novog Statuta

Sa 14 glasova za izmjene i dopune statuta SŠRU Pisarovina jednoglasno su prihvaćene.

 

ad/12.Izbor likvidatora SŠRU Pisarovina

Pongrac: Predlažem da gospodin Milan Subotić bude izabran za likvidatora.

Sa 13 glasova za i jednim suzdržanim gospodin Milan Subotić izabran je za Likvidatora SŠRU.

 

ad/13. Odluka o prihvaćanju novog Statuta SŠRU Pisarovina

Novi statut je prihvaćen jednoglasno sa 14glasova za.

 

ad/14 Prijedlog rada za 2015. g.

a) Prijedlog rada SŠRU Pisarovina za 2015.

b) Financijski prijedlog SŠRU Pisarovina za 2015.

 

Pongrac: Oba dokumenta ste dobili i ukoliko ima primjedba i dopuna molim da se izjasnimo.

Sobota. Sve prijedloge baziramo na prošlogodišnjima. Molio bih da se što prije konstituiraju komisije potrebne za rad saveza. Isto tko treba prihvatiti i pristupni ugovor.

Ove godine krenula je mala škola ribolova. Za koju vlada veliki interes. Prvi turnus odrađen je više nego uspješno.

 

Pongrac. Dajem na glasovanje planove za 2015. g.

Plan je prihvaćen jednoglasno sa 14 glasova za.

 

 

 

 

ad/15. Razno

Pongrac : Prema članku 45 Statuta SŠRU Pisarovina ostaje odluka da savez zastupaju predsjednik i tajnik. Skupština i UO mogu ovlastiti i druge osobe za zastupanje.

Rađenović: Stegovna komisija SŠRU Pisarovina nije se sastajala u prošloj godini.

Galunić: Nije se sastajala jer nije bilo potrebe.

Pongrac: Nije pokrenut ni jedan pismeni zahtjev za pokretanje stegovne komisije.

Rađenović: Molim da se zapisnici i radni materijali šalju na adrese udruga.

 

Skupština je završila sa radom u 12 i 15.

 

Pisarovina, 21.06.2015.

 

 

 

 

Zapisničar                                                                                  Ovjerovitelji zapisnika

 

Cane Bojkovski                                                                               Davorko Kovačević                                                                                                                                                                                

 

                                                                                                             

 

                                                                                                        Davorin Kralj   

 

                                                                                             

 

 

 

 

 

Nastavi