Rječni rukavac "Stara Kupčina" u Donjoj Kupčini - ŠRU Som Pisarovina

Rječni rukavac "Stara Kupčina" u Donjoj KupčiniDužina obale: 2 km, dubina: do 3 m,
širina: do 15 m.
Riba: som, štuka, linjak, smuđ, bolen, klen, podust, šaran, amur, babuška i druge.Stara Kupčina u jesen

Nastavi