Izvanredna izborna skupština - ŠRU Som Pisarovina

Izvanredna izborna skupština

                                            

Dnevni red

1. Otvaranje skupštine

2. Glasanje o dnevnom redu

3. Verifikacija zapisnika s prošle sjednice

4. Izbor 2 ovjerovitelja zapisnika

5. Izbor radnog Predsjedništva.

6. Izbor Predsjednika SŠRU Pisarovina

7. Izbor i potvrđivanje osoba za zastupanje i pravo potpisa za SŠRU Pisarovina

8. Izbor novog blagajnika Saveza.

9. Razno

 

                                                               ZAPISNIK
   
                Izvanredne  izborne  Skupštine SŠRU Pisarovina          

                      Održane  dana 9.2. 2013 god. S početkom u 10,00 sati            

Nazočni:

Opunomočeni delegati:

ŠRU Som : Pongrac Đuro

ŠRU Sredičko: Kralj Davorin , Galunić Tomo , Sobota Mirko

ŠRD Smuđ: Potesak Zdravko, Rađenović Radomir , Čujko Kristijan

 

Ad 1.) Podpredsjednik Kralj Davorin otvara Skupštinu te daje na usvajanje predloženi

dnevni red .

Potesak izjavljuje da se oni ne slažu s dnevnim redom i ne prihvačaju ga (ŠRD Smuđ)

Nastaje rasprava o nastaloj situaciji

Rađenović čita izvješće upučeno Upravnom i Nadzornom odboru SŠRU Pisarovina

a odnosi se , po njemu, na kršenje Statuta SŠRU-a na prošloj Skupštini SŠRU-a od 12.1. 2013 god.( u prilogu)

Nastaje žustra rasprava svih delegata.

Galunić pita zašto delegati ŠRD Smuđ uporno opstruiraju rad Saveza a tu smo da radimo

zajedno za dobrobit svih članova SŠRU Pisarovina (u daljem tekstu Savez)

Pongrac pita zašto stalno žele osporiti postojanje ŠRU Som i  iskazuju neistine

da ŠRU Som više ne postoji ,pa tako ni njezini predstavnici u Savezu.

Sobota pita delegate ŠRD Smuđ što oni žele postići ovim činom, koja je svrha toga ?

Kralj pita delegate za prijedlog izlaska iz ove situacije.

Potesak izjavljuje da je na prošloj Skupštini iza točke 5 Kralj predložio za novog predsjednika

SŠRU Pisarovina Pongrac Đuru i dao to na glasanje i da je predsjednik tada izabran .Stoga

Oni( ŠRD Smuđ) ne priznaju ovu Skupštinu i ne žele na njoj sudjelovati.

Sobota pita članove ŠRD Smuđ da li su oni delegirani od svoje udruge za ovu Skupštinu ,

kako je i zatraženo u pozivu ,koji im je službeno  poslan  poštivajuči Statut Saveza .

Rađenović izjavljuje da oni nemaju punomoći .

Sobota replicira, da ako nisu opunomoćeni delegati i ometaju rad skupštine mogu je i

napustiti.

Kralj nastavlja Skupštinu po Dnevnom redu.

Ad 2.)Glasanje o dnevnom redu. Kralj daje na glasanje usvajanje Dnevnog reda

 Dnevni red je prihvačen s 4 glasa za i 3 protiv

Ad 3.) Verifikacija zapisnika s prošle sjednice. Kralj daje na glasanje usvajanje zapisnika s prošle sjednice Skupštine

 Zapisnik je prihvaćen s 4 glasa za i 3 protiv.

Rađenović prekida rad Skupštine i napušta prostoriju.

Pongrac i Sobota izjavljuju da je ova  Skupština sazvana sukladno čl.20 i čl. 21 Statuta Saveza uz poštivanje svih procedura iz Statuta i prema tome je legalna i da treba nastaviti s radom

i da nema razloga za takvo ponašanje i napuštanje sastanka.

Nakon prijedloga izbora radnog predsjedništva Potesak izjavljuje da ne želi sudjelovati u radu

Izborne Skupštine te on i Čujko napuštaju sastanak.

Sobota predlaže s obzirom da su članovi ŠRD Smuđ napustili Skupštinu, osnivanje verifikacione komisije u sastavu  Galunić Tomo i Kralj Davorin.

Članovi Skupštine jednoglasno donose odluku temeljem koje  Galunić Tomo i Kralj Davorin čine Verifikacionu komisiju.

Verifikaciona komisija potvrđuje da je kvorum za daljnji rad Skupštine ispunjen.

Od  maksimalno 7 delegata prisutno je 4.

Skupština nastavlja rad po usvojenom dnevnom redu.

Ad 4.) Izbor 2 ovjerovitelja zapisnika.

Delegati predlažu  Kralj Davorina i Galunić Tomu.

 Članovi Skupštine jednoglasno donose odluku temeljem koje se Kralj Davorin i Galunić Tomo imenuju ovjeroviteljima zapisnika.                          

Ad  5.) Izbor radnog Predsjedništva.

Delegati predlažu Sobota Mirka , Pongrac Đuru i Kralj Davorina.

Članovi Skupštine jednoglasno donose odluku temeljem koje radno predsjedništvo čine:

 Sobota Mirko , Pongrac Đuro , Kralj Davorin

Ad 6.) Izbor Predsjednika SŠRU Pisarovina

Delegati predlažu Pongrac Đuru za predsjednika.

Radno predsjedništvo daje na glasanje  prijedlog .

Članovi Skupštine jednoglasno donose odluku temeljem koje se Pongrac Đuro imenuje za predsjednika SŠRU Pisarovina.

Ad 7.) Izbor i potvrđivanje osoba za zastupanje i pravo potpisa za SŠRU Pisarovina

Delegati predlažu Pongrac Đuru , Kralj Davorina i Sobotu Mirka kao osobe za zastupanje i pravo potpisa.

Članovi Skupštine jedoglasno donose odluku temeljem koje su osobe za zastupanje i pravo potpisa za SŠRU Pisarovina:

Ppredsjednik Saveza:  Pongrac Đuro , Vincenta iz Kastva 11

                                                                          10 000 Zagreb ,  br.os.kar. 101257894

Podpredsjednik Saveza:  Kralj  Davorin ,  Rastovačka 4,

                                                                           10 040 Zagreb , br.os.kar. 104764918

Tajnik  Saveza: Sobota Mirko , Hondlova 14

                                                                            10 000 Zagreb ,br.os.kar. 101290470

Ad 8.)Izbor novog blagajnika Saveza.

Galunić predlaže da do sastanka Upravnog odbora i izbora novog blagajnika Tajnik , Sobota Mirko vodi blagajničke poslove

Članovi Skupštine jednoglasno donose odluku temeljem koje Sobota Mirko do daljnjega vodi blagajničke poslove Saveza.

Ad 9.) Razno

Galunić predlaže da se ubuduće na državne dozvole uz pečat Nositelja ribolovnog prava

Stavlja i pečat ribolovne udruge (uz potpis), koja je i zadužila dozvole, sukladno čl.22. Zakona o slatkovodnom ribarstvu . To bi ubuduće pojednostavilo kontrolu prodanih dozvola .

 Članovi Skupštine jednoglasno donose odluku temeljem koje se na državne ribolovne dozvole uz pečat Nositelja ribolovnog prava (Savez) stavlja i pečat ribolovne Udruge  s potpisom ovlaštene osobe koja je dozvolu prodala.

Pongrac traži da  sve udruge članice Saveza ,  najkasnije do 1.3. 2013 god.  pošalju svoje prijedloge za izmjene i dopune Statuta Saveza i Ugovora o pravima i obvezama članica Saveza  , pisanim putem Upravnom odboru Saveza.

Članovi Skupštine jednoglasno donose odluku temeljem koje najkasnije do 1.3. 2013 god.Udruge mogu poslati pisanim putem prijedloge za izmjene i dopune Statuta Saveza i Ugovora o pravima i obvezama članica Saveza , Upravnom odboru Saveza.

Galunić predlaže da se članice moraju financijski razdužiti prema Savezu, po prodanim državnim ribolovnim dozvolama, do 8 –mog dana u mjesecu za protekli mjesec.

Članovi Skupštine jednoglasno donose odluku temeljem koje se financijsko razduženje udruga po prodanim ribolovnim dozvolama prema Savezu mora izvršiti do 8-mog dana u mjesecu za protekli mjesec.

Galunić naglašava da  članice Saveza  moraju poštivati dogovor o iznosu godišnje članarine,koji bi trebao biti isti u svim udrugama članicama Saveza sukladno čl.23.Statuta Saveza.

Članovi Skupštine jednoglasno donose odluku temeljem koje se određuje isti iznos godišnje članarine za sve  članice SŠRU Pisarovina .

Galunić , kao voditelj ribočuvarske službe još jednom traži da se  nađe novac za nabavu čamca i pogonskog motora za potrebe ribočuvarske službe . Predlaže da se to može izdvajanjem dijela novca od prodaje dnevnih ribolovnih dozvola.

 

Sjednica Skupštine završava u 12 sati.

 

 

 

Zapisničar: Sobota Mirko                                     Ovjerovitelji zapisnika:

                                                              

                                                                    Galunić Tomo                                Kralj  Davorin

 

Nastavi