Redovna godišnja skupština 2012. - ŠRU Som Pisarovina

Redovna godišnja skupština 2012.

 

 

Dnevni red

 

1.  Otvaranje skupštine

 

2.  Biranje Zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika

 

3.  Izvješća

a.  o radu udruge u 2011. g.

b.  blagajničko izvješće

c.  izvješće nadzornog odbora

d.  izvješće o poribljavanju

e.  izvješće o ribočuvarskoj službi

 

4.  Rasprava o izvješćima i usvajanje istih

 

5.  Prijedlog planova  rada za 2012.

a.  plan rada udruge

b.  financijski plan

c.  plan poribljavanja

d.  plan radnih akcija

e.  plan ribočuvarske službe

 

6.  Usvajanje planova rada za 2012.

 

7.  Razno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupština je započela radom u 11 sati u prostorijama DVD Pisarovina

Skupštini je prisutno 21 član od 32 ukupno upisana člana Šru „Som Pisarovina.

 

Ad. 1. Otvaranje skupštine

Vugriniček -  Pozdravljam sve prisutne i nadam se da s obzirom na natpolovičnu večinu

možemo započeti sa radom.

Prijedlog dnevnog reda ste dobili. Ukoliko netko ima dopune ili primjedbe neka se izjasni.

Ukoliko nema nastavljamo dalje.

 

Ad. 2.  Biranje zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika

Vugriniček -  Kao i uvijek zapisničar je po službenoj dužnosti tajnik Pongrac. Ima tko drugi prijedlog nema.  Za ovjerovitelje zapisničara predlažem gospodina Šupljiku i gospodina Cerovca.

Ima li tko neki drugi prijedlog. Nema. Dajem na glasanje prijedlog za zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika. Tko je za. Jednoglasno sa 21 glasom za izabranisu:

Zapisničar – Đuro Pongrac

Ovjerovitelji zapisnika g. Cerovac i Đuro Šupljika.

 

Ad 3.  Izvješća o radu udruge

 

a.  O radu udruge izvješće je pročitao tajnik Đuro Pongrac

Prošle godine nastavio se trend pada članstva u svim udrugama koje sčinjavaju SŠRU Pisarovina.

Nama najveći problem zadaje što moramo dati statutom određeni broj članova u tijela udruge.

A gotovo iz svakog tijela po jedan član ne kupi ribolovnu dozvolu za tekuću godinu i ne preostaje nam ništa drugo već da kooptiramo postojeće članove u tijela udruge.

Odradili smo svoj dio radnih akcija na nivou SŠRU Pisarovina i na to smo imali primjedbe.

Dogovor na UO SŠRU Pisarovina bio je da se sve tri udruge uključe u sređivanje staze za takmičenje, no predsjednik Potesak na svoju ruku uključio je oslobađanje ribolovnih mjesta, sjećom raslinja i granja.

Mi nemamo ništa protiv takvih akcija. One moraju biti odobrene od UO SŠRU Pisarovina. Moraju se ishoditi sve potrebne dozvole od vodo privrede u Karlovcu .

Ni na koji način ne smiju se devastirati prirodna staništa riba i ostale flore i faune.

Poribljavanje je izvršeno u skladu sa planom gospodarenja.  Najveći prigovor poribljavanja je u svezi poribljavanja sa štukom. Štuka nije bila propisane veličine i u količini za dvije godine, što je utjecalo na krajnji financijski plan to jest nedostatak sredstava.

Na prošlogodišnjoj izbornoj skupštini izabrali smo delegate u UO SŠRU Pisarovina i NO .

 

b. Blagajničko izvješće

Vugriniček

Izvješća ste dobili sa svim ostalima u prilogu.

Prošle smo godine imali 32 člana

Seniora………………………………….27

Seniorki…………………………………..2

Hvidra…………………………………….3

 

 

 

 

 

 

 Prihodi su iznosili 15.880, 00 kn

Rashodi su bili 15.770, 00 kn. Ostalo nam je u blagajni 20 kn.

 

c. Izvješče nadzornog odbora

Dobili ste u prilogu. Poslovanje je bilo u skladu sa zakonskim propisima. Svi prihodi i rashodi pokriveni su uplatnicama, virmanima i ostalim računima.

d. Izvješće o poribljavanju

 Poribljavano je na nivou SŠRU Pisarovina i prema planu gospodarenja za proteklu godinu u skladu sa Gospodarskom osnovom. Jedini propust je što se poribilo s većom količinom štuke od predviđenog i to stoga što dobavljač ribe za poribljavanje nije htio već utovarenu ribu istovarivati.

e. Izvješće o ribočuvarskoj službi

 Pongrac – Voditelj ribočuvarske službe je zakazao sa izvješćem. To jest kasni jer mu ribočuvari nisu na vrijeme predali dnevnike.

 

Ad. 4. Rasprava o izvješćima i usvajanje istih

Stipe Jurišić – Vidim da su svi zadovoljni izvješćima. Ja bi imao prigovor na loš način rada ribočuvara.

Voditelj rivočuvarske službe redovito sjedi na vodi i gleda sve što se događa, a sada čujemo da nije predao izvješće o ribočuvarskoj službi. Molio bi naše delegate u Upravnom odboru SŠRU Pisarovina

da pokrenu postupak za smjenom voditelja. Hvala.

Vugriniček – Ukoliko nema više pitanja i primjedbi dajem na gasovanje izvješća.

Tko je za ? Sa 20 glasova za i jednim suzdržanim usvojena su izvješća.

 

Ad. 5. Planovi rada za 2012.

Vugriniček – Bojimo se da će poradi gospodarski sizuacije pad članova biti još veći.

Ljudi jednostavno nemaju novaca.

Stoga sve planove od financijskog pa nadalje možemo bazirati na željama prošlogodišnjeg broja članstva.

Planovi su jednoglasno usvojeni.

 

 Ad. 6. Razno

Pongrac – Kao što znate postoje naši članovi koji nesebično pomažu rad udruge ne tražeći nikakvu

financijsku  protuuslugu. Stoga predlažem da se dodjeli jedna počasna karta  tj besplatna seniorska karta. To nam je i do sada bila praksa.

Hvala.

Jednoglasno je prihvaćen prijedlog o dodjeli jedne počasne karte.

 

Predsjednik                                                                                                    Zapisničar

Tomo Vugriniček                                                                                         Đuro Pongrac                                                                                                                                

                                                                                                                Ovjerovitelji zapisnika                

                                                                                                                         Ivan Cerovac

                                                                                                                        Đuro Šupljika 

                                                                                                         

Nastavi