Redovna godišnja skupština 2013. - ŠRU Som Pisarovina

Redovna godišnja skupština 2013.

 

 

1.  Otvaranje skupštine

2.  Biranje zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika

3.  Izvješća o radu udruge u 12. godini

a -  Izvješće o radu udruge u 2012.

b – Blagajničko izvješće

c – Izvješće nadzornog odbora

d – Izvješće o poribljavanju

e – Izvješće ribo-čuvarske službe  

f -  Izvješće o radnim akcijama  održanim u 2012

4.   Rasprava o izvješćima i usvajanje istih

5.  Plan rada udruge u 2013. godini

a - Plan  prihoda i rashoda za 2013.

 b - Plan poribljavanja

6.  Prijedlog izmjena statuta i usvajanje istog

7.  Kooptiranje novih članova izvršnog odbora

8.  Izbor delegata za zastupanje na skupštini SŠRU Pisarovina

9.  Razno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupština je započela  radom u 10 sati. Skupštini  je nazočno 11 od 19 mogućih

članova udruge,što je potreban kvorum za donošenje pravovaljanih odluka.

 

Ad.1

Tomo Vugriniček -  Poštovani kolege športski ribolovci, dobro došli na redovnu skupštinu Šru „Som“  Pisarovina. Kao što vidite svake godine nas je sve manje. Danak članstvu uzima ne samo gospodarska situacija već i zub vremena.

O problemima i  radu udruge te odnosima u SŠRU pod točkama dnevnog reda slijedi opširnije  izvješće.

Sada vam predlažem dnevni red (u prilogu) i molim da se izjasnite da li ga prihvaćate  ili želite nadopune.

Tko je za ovakav dnevni red? Jednoglasno sa 11 glasova za usvojen je dnevni red Redovne godišnje skupštine Šru „Som“ Pisarovina.

 

Ad. 2 Biranje zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika

Tomo Vugriniček -Predlažem da zapisničar bude g. tajnik Đuro Pongrac. Ima li tko protiv ? Nema.

Predložite dva ovjerovitelja zapisnika.  prijedlog je da ovjerovitelji zapisnika budu, Zlatko Oslaković  i Antun Nosek. Tko je za ? Jednoglasno je usvojeno  sa 11 glasova za da su

zapisničar, Đuro Pongrac i  ovjerovitelji zapisnika Damir Tumpak i Dragutin Auguštin

 

Ad.3 Izvješća o radu udruge u 12. godini

 

a - Izvješće o radu udruge za 2012.

b – Blagajničko izvješće za 2012. ( u prilogu)

c – Izvješće nadzornog odbora   ( u prilogu )

d – Izvješče o poribljavanju  ( u prilogu )

e – Izvješće ribo čuvarske službe

f  - Izvješče o radnim akcijama ( u prilogu )

 

 

 

 

Ad.4. Rasprava o izvješćima i usvajanje istih

 

a. Izvješće o radu udruge u 2012.

Vugriniček: Izvješće o radu Šru „Som“ Pisarovina podnosi tajnik udruge  Đuro Pongrac.

Pongrac ; Poštovani kolege ribiči ove godine na žalost nema ni jedne kolegice. Ne samo to, prošla 2012. godina zapamćena je po najvećem padu članstva. Ne samo kod nas već i ostale dvije udruge članice SŠRU Pisarovina. kao brojno najmanja udruga nije nas omela da na sastancima UO i na Skupštini SŠRU Pisarovina ne podignemo svoj glas kao ravnopravna članica tog saveza, protiv nesavjesnog i nerazumljivog rada Predsjednika, g. Potesaka, i g. Rađenovića koji usprkos smjeni i dalje obavlja posao tajnika u sjeni, SŠRU Pisarovina.

Iste zahtjeve kao i mi imala je i udruga ŠRU Sredičko iz Lijevo Sredičko.

No predsjednik  SŠRU g. Potesak  jednostavno se oglušio na sve zahtjeve za smjenom i argumentiranim razlozima koji su doveli do loših odnosa unutar SŠRU Pisarovina.

Nadamo se da će iduća godina biti bolja, barem što se broja članstva tiče a

posebno  odnosa u SŠRU Pisarovina.

Šru „Som“ Pisarovina broji ukupno 19 članova. 17 seniora i 2 člana HVIDR-a.

Ove godine nismo imali kadete ni juniore ni juniorke. Bilo je nekoliko kadeta koji su se željeli upisati u udrugu ali su odbijeni jer nisu bili u prisutnosti roditelja ili staratelja i njihove pisane suglasnosti.

Ima li kakvih pitanja sugestija i prijedloga. Nema hvala. Dajem na glasovanje izvješće o radu udruge Šru „Som“ Pisarovina na glasovanje.

Izvješće je usvojeno jednoglasno sa 11 glasova prisutnih.

 

b – Blagajničko izvješće

Zbog bolesti blagajnika izvješće je pročitao predsjednik Vugriniček.

Izvješće ste dobili u prilogu. Skromni smo i pazimo na svaku lipu jer sredstava je malo a pad članstva je velik. Ima li primjedbi na izvješće.

Nema dajem na glasovanje.

Jednoglasno sa 11 glasova za prihvaćeno je blagajničko izvješće.

 

 

 

 

 

c – Izvješće Nadzornog odbora

Pročitao je Pongrac

Očigledno da viroze uzimaju svoj danak. Na sastanku 19. 01. 2013. Nadzorni odbor pregledao je poslovanje Šru „Som“ Pisarovina. Svi prihodi evidentirani su uplatnicama. Za sve rashode postoje virmani i sve stavke rashod pokrivene su računima. Izvješće imate u prilogu.

Vugriniček – Ima li primjedbi? Nema . Dajem izvješće NO na glasovanje.

Izvješće je usvojeno jednoglasno sa 11 glasova za.

 

d. Izvješće o poribljavanju

Pongrac – Poribljavane se vrši kao što znate na nivou SŠRU Pisarovina

Poribljavanje je izvršeno u dva navrata no članovi naše komisije za poribljavanje nisu bili na vrijeme obaviješteni

Poribljavane je izvršeno u dva navrata. 11. 04. 2012. sa 1050 kg konzumnog šarana

i 06.07. 2012. sa 500 kg konzumnog šarana.

Naš osnovni prigovor poribljavanju bio je u neadekvatnoj veličini šarana 2- 3 kg

lošoj organizaciji , ne obavještavanju ribo čuvarske službe  te uviše nepogodnim

vremenskim uvjetima ( vrućine, nizak vodostaj, ) te smatramo da je poribljavanje trebalo izvršiti ujesen kao i svake godine.

Riba je bila u lošoj kondiciji, izmućena prijevozom i vrućinom.

Izvješće komisije za poribljavanje na nivou SŠRU Pisarovina imate pred sobom.

Ima li diskusije ?

Oslaković – Zašto ribo čuvari ne nadgledaju mjesta poribljavanja. Mislim da ne iziskuje  velika sredstva da SŠRU Pisarovina  stavi natpise o zabrani ribolova 5- 7 dana na tim mjestima dok si riba ne pronađe odgovarajuće stanište. Zato bi molio naše predstavnike u UO SŠRU Pisarovina da skrenu pozornost na to.

Vugriniček – Ima li još primjedbi ? Nema. Dajem na glasovanje ovo izvješće.

Izvješće je usvojeno jednoglasno sa 11 glasova za.

 

 

 

 

 

 

 

e - Izvješće ribo čuvarske službe

Izvješće još nismo dobili jer se ponavlja skupština SŠRU Pisarovina.

Pošto je ribo čuvarska služba organizirana na nivou SŠRU Pisarovina

čekamo izvješće voditelja ribo čuvarske službe.

Pongrac – Kao što znate ribo čuvarska služba radi na razini SŠRU Pisarovina.

Mi kao članica Saveza često smo imali primjedbe na rad službe te smo tražili smjenu voditelja i izabran je novi voditelj g. Tomo Galunić. Nadamo se da će se rad poboljšati

f – Izvješće o radnim akcijama  ( u prilogu )

2012-te je održana jedna radna akcija na nivou SŠRU Pisarovina

Šru „Som“ Pisarovina održao je još jednu akciju  30. 09. 2012.  na čišćenju obale od  Pokupskog Gradeca do kupališta kod Donje kupčine.

Akciji je bilo prisutno 9 članova.

Izvješće je prihvaćeno  sa 10 glasova za i jednim suzdržanim ( Pongrac)

 

Ad.5 Plan rada udruge za 2013.

Vugriniček – Nadamo se da će 2013. godina biti bolja i da će se broj članstva povećati.

Čekamo da konačno SŠRU Pisarovina profunkcionira kako je zamišljeno.

Šru „Som“ kao najmlađa i najmanja članica SŠRU dat će svoj doprinos.

Želimo da ribo čuvarska služba bude efikasnija.

Poribljavanje će se izvršiti prema planu gospodarenja za ovu godinu.

A vama članovima Šru „Som“ Pisarovina želim dobro zdravlje i uspjeh u ribolovu.

Hvala i Bistro.

a – Finacijski plan za 2013.

Vugriniček - Prihode i rashode možemo bazirati na prošlogodišnjim.

Ukoliko bude više članova biti će i veći prihodi koje ćemo uložiti za poboljšanje i unapređenje športskog ribolova.

b – Plan boribljavanja

Isti tako planiramo na prošlogodišnjoj razini članstva, financija i prema planu gospodarenja za 2013. g.

Plan rada udruge , financijski plan i plan poribljavanja usvojeni su jednoglasno sa 11 glasova za.

 

 

 

 

Ad.6  Prijedlog izmjena statuta i usvajanje istog

Vugriniček -  O prijedlogu IO o promjenama statuta izvjestit će vas tajnik Đuro Pongrac

Pongrac – Na prijedlog IO Šru „Som“ Pisarovina   mijenja se preambula statuta prema odredbama Zakona o udrugama i Zakona o športu.

Osnovne izmjene statuta zapravo su usklađivanja statuta sa Zakonom o udrugama, Zakonom o športu i statutom SŠRU Pisarovina.

Ima li tko prijedlog za još neke izmjene?

Nema.

Vugriniček – Dajem na glasovanje  promjene i usklađivanje statuta.

Prijedlog izmjena statuta jednoglasno je prihvaćen sa 11 glasova za.

 

Ad.7. Kooptiranje novih članova IO i NO

Pongrac – Prema članku 22 Statuta Šru „Som“ Pisarovina , dobrovoljnim prestankom članstva u udruzi „Som“ Pisarovina  dva člana Izvršnog odbora morali smo zamijeniti sa novima redovnim članovima udruge. Udrugu su napustili Josip Kuterovac i Vesna Kuterovac dosadašnji članovi IO. Na njihovo mjesto predlažemo :

Slavko Plaijaš          Zgrablićeva 9          Lučko

Zlatko  Oslaković     Mala Rakovica 1     Mala Rakovica

Ima li netko od članova drugi prijedlog ? Nema.

Isto se odnosi na Vladimira Stipančića koji je dobrovoljnim prestankom prestao biti članom udruge Šru „Som“ Pisarovina i članom NO udruge.

Na njegovo mjesto predlažemo 

Dražen Domin         Gli Vrh 42/2           Jastrebarsko

Ima li netko drugi prijedlog ? . Nema.

Vugriniček – Dajem na glasovanje prijedlog IO Šru  „Som“ Pisarovina o kooptiranju novih članova u IO i NO udruge. Tko je za ? 11 za ništa protiv prijedlog je jednoglasno usvojen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad.8.  Izbor delegata za zastupanje na skupštini SŠRU Pisarovina

Vugriniček –  U ime IO Šru „Som“ Pisarovina predlažem da nas na izvanrednoj izbornoj skupštini SŠRU predstavlja i zastupa tajnik udruge  Đuro Pongrac.

S obzirom na najbolje poznaje odnose u SŠRU Pisarovina smatramo da je to logičan izbor.

Prijedlog je jednoglasno usvojen.

 

Ad. 9.  Razno

Nije bilo diskusije

 

 

 

 

Skupština je završila radom u

12 sati  i 15 minuta

 

 

Predsjednik                                                                                                Zapisničar

Tomo Vugriniček                                                                                   Đuro Pongrac

 

                                                                                                             Ovjerovitelji zapisnika

                                                                                                                  Damir Tumpak

 

                                                                                                                  Dragutin Auguštin

Nastavi