Redovna godišnja skupština 2008. - ŠRU Som Pisarovina

Redovna godišnja skupština 2008.

 

 

1.  OTVARANJE SKUPŠTINE

a – Uvodna riječ predsjednika (pozdrav članovima i gostima)

b – Biranje zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika

 

2.   Predsjedničko izvješće o radu udruge u 2007. godini

a – Blagajničko izvješće

b – Izvješće nadzornog odbora

c – Izvješće o poribljavanju

d – Izvješće ribočuvarske službe  

1.    Rasprava o izvješćima i usvajanje istih

 

2.    Plan rada udruge u 2008. godini

a – Plan radnih akcija i ostalih aktivnosti

b – Plan  prihoda i rashoda za 2008.

5. - Riječ gostiju nazočnih skupštini

7 - Razno

 

Ad1.  a. Pozdravljajuči sve prisutne predsjednik Tomo Vugriniček konstatira da je skupštini nazočno 29 člana od 52 moguća što čini natpolovičnu  većinu i rad skupštine odvija se prema poslovniku i zakonu i odluke će biti pravovaljane.

b. Za zapisničara prdlažem g Pongraca a za ovjerovitelje zapisnika  A. Rakasa i A. Noseka.

Prijedlog je usvojen jednoglasno sa 29 glasova za.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad 2 . Izvješće  o radu udrug Šru Som Pisarovina u 2007.g

Još je jedna godina iza nas. Godina najburnija od osnivanja

naše udruge. Godina puna prekretnica stvaranja i nadamo se napretka.

Godinu smo završili sa jednakim brojem članova kao 1 2006. Dvije seniorke 31 senor i devetnaest kadeta. Ostvareno je vrlo malo od svega što smo usvojili na prošlogodišnjoj skupštini.

Udruga je sve svoje obveze ispunila u potpunosti. Pa gdje je onda nastao kratki spoj?

Poribljavanje nije izvršeno u potpunosti. Radne akcije na nivou zajenice nije bilo. Ispiti za športske ribolovce iako smo imali četiri prijave nisu održani.

Ribočuvarska služba osim časnih izuzetaka nije ispunila svoj temeljni zadatak. Kontrolu i čuvanje vode zamijenilo je proganjanje ribiča od strane  ribo čuvara i nekih članova

ŠRD jastrbarsko.

Sve udruge su  odvajale ista sredstva po članu udruge za rad Zajednice, poribljavanje ,

rad ribo čuvarske  službe i još 10 kuna po članu za izradu gospodarske osnove.

Na kartu od 400 kn 200 kuna t.j. polovica je morala ići za poribljavanje

40 kn Ministarstvu 40 kn HŠRS 20 kn Županijskom savezu . Sve to je iznosilo 280 Kn.

Da Zajednica ne bi ušla u sustav PDV-a  udruge su na svom  žiro računu zadržavale 100

kn za poribljavanje , što se uplaćivalo direktno na žiro račun  prodavatelja ribe za poribljavanje.

Sve ukupna davanje iznosila su u dvije posljednje godine 380 kn.

Možete i sami vidjeti što je ostajalo za rad udrugama  tj. nama.

Naša članarina iznosila je samo 50 kn.

Nezadovoljstvo  triju udruga s područja općine Pisarovina bivalo je sve veće .

Čekao se povoljan moment.

Prošle je godine trebala biti izrađena nova  gospodarska osnova. Nije učinjena.

Tu je bila šansa.

Uz veliki pomoć načelnika općine Pisarovina gospodina Tomice Kovačića

razumijevanje  nadležnog ministarstva, Županijskog saveza , te veliki rad  inicijativnog

odbora na čelu s gospodinom  Tomom Galunićem  Zajednica ŠRU u Jastrebarskom

morala je pristati na sporazumno razdruživanje

 

 

 

                                              

 

08. 10. 2007. na Osnivačkoj skupštini osnovan je

"Savez športsko ribolovnih udruga u  Pisarovini "
Za predsjednika SŠRU u Pisarovini izabran je g. Rade Rađenović a Tajnik je Zlatko Mikuljan. Donijet je statut Saveza i izabrana tijela upravljanja savezom.
28. 11. 2007. SŠRU u Pisarovini unijet je ( upisan ) u registar udruga Republike Hrvatske.

Što smo time dobili?

Dobili smo to da kako bi rekli naši stari sami upravljamo u svom gruntu.

Sami moramo donijeti odluku o tome koje vode treba poribljavati i sa kojom

vrstom ribe.

Do sada ni jednom nije poribljeno sa mlađem štuke, linjakom, snuđevim gnijezdima, iako je

u staroj gospodarskoj osnovi pisalo koliko i gdje.

Prošle godine poribljeno je  svega s 500 kg šarana ( mislimo na naše vode) a u prilogu

možete vidjeti količine  ribe kojom se poribljavalo vode koje pripadaju Jaski.

Tu svakako treba napomenuti da smo odnos u izdvajanju sredstava imali otprilike

ovakav.

Naših 350 članova a njihovih 120. Znači mi s područja općine Pisarovina odvajali

smo tri puta više sredstava a dobivali tri puta manje ribe. Sve se to pravdalo

time da tako stoji u gospodarskoj osnovi.

No u gospodarskoj osnovi nije postojao izdatak za vršenje ribo čuvarske službe

i  potrošena ogromna sredstva za troškove benzina  a rezultat jako malen.

Financijski gledano uz ispunjavanje svih obveza  i poribljavanje udrugama koje

SŠRU u Pisarovini  ostajalo bi  dvostruko više sredstava za rad samih udruga.

Isto tako smatramo da bi konačno naše vode dobile onu količinu i vrstu ribe

kojom bi se poribljavalo da ne bi došlo u pitanje izlov pojedinih vrsta a ni njihova

 brojčana zastupljenost, tj prirast.

Što smo  eventualno izgubili?

Izgubili smo gornji  tok Kupe u Mirkopolju i ribnjake Desinec i Park.

Gledajući sa stajališta svih triju udruga članica SŠRU u  Pisarovini i uvidom u

podatke o opisu ulova, niti 5 posto naši članova nije odlazilo na vode Jastrebarskog.

Zajedničkim  radom svih triju udruga članica SŠRU u Pisarovini  možemo nadoknaditiizgubljeno. Uređenjem tzv. Mrtvaje i stare Kupčine do ušća u Kupu.

 

 

 

 

Naravno do to nije moguće učiniti za godinu dana. Uz pomoć lokalne samouprave i

radom nas sportskih ribolovaca  za nekoliko godina moguće je stvoriti zavidan

napredak .

Ukoliko će SŠRU u Pisarovini djelovati kao istinski servis udruga osnivača

vjerujemo u napredak športskog ribolova i športsko ribolovnog  turizma na području

općine  Pisarovina

Zahvaljujem na pažnji

Predsjedniki ŠRU Som  Pisarovina

 

Tomo Vugriniček

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

20.12.2007.

 

a - Blagajničkoizvješće

 

Prihodi

 

Prijenos sredstava iz 2006. ………………………………………………….606,00 Kn

Prihodi od prodanih ribolovnih dozvola………………………………….13.100,00 Kn

Ukupno……………………………………………………………………..13.706,00 Kn

 

Rashodi

 

Razduženje karata ZŠRU u Jastrebarskom…………………………….   .9.920,00 Kn

Troškovi Izborne skupštine…………………………………………………1.044,00  Kn

Troškovi opremanja službenih prostorija……………………………………498,00  Kn

Telefonski troškovi……………………………………………………………..628,00 Kn 

Troškovi knjigovodstva………………………………………………………...800,00 Kn

Internet ( ažuriranje web stranica www.som.hr)…………………………… 195,00 Kn

Putni troškovi  ( benzin )………………………………………………………..90,00  Kn

 

Ukupni troškovi……………………………………………………………13.175,00 Kn

Višak prihoda nad rashodima………………………………………………531,00 kn

 

Stanje u blagajni na dan 31.12. 2007…………………………………….  531,00 kn.

 

 

Blagajnik – Vladimir Zvonar

 

 

 

 

 

 

 

b.-Izvješće nadzornog odbora

Uvidom u  knjigu blagajne uplatnice , virmane i ostale račune konstatiramo

da je poslovanje udruge vršeno u skladu sa zakonom .

Isto tako dva puta godišnje  dostavljani su izvještaji Zavodu za statistiku.

Knjigovodstvo je vođeno od profesionalnog knjigovođe tako da je i ste strane

poslovanje vođeno ispravno i u skladu sa zakonom.

Uvidom u  prihode i rashode, svi računi i uplatnice izdani su u skladu sa zakonom.

 Predsjednik Nadzornog odbora

Stipe Jurišić

 

 

c -   Izvješće komisije za poribljavanje

Poribljavanje voda bivše ZŠRU u Jastrebarskom ,a sada voda SŠRU u Pisarovini

nije izvršeno u potpunosti niti u skladu sa gospodarskom osnovo.

To se odnosi kako na količinu tako i na vrstu riba.

Poribljavanje je izvršeno u Veljači 2007 godine  Kupčina i kanal Kupa- Kupa s ukupno

500 kg    ribnjačarskog  šarana.

Uvidjevši da  je u tijeku inicijativa za sporazumno razdruživanje zajednica prekida sa poribljavanjem .

14. 09. 2007. na sastanku predsjedništva ZŠRU u Jaski  na inicijativu predsjednika

ŠRU Lijevo Sredičko g. Tome Galunića donesena je odluka da se bez suglasnosti

svih predsjednika udruga koje čine ZŠRU u Jastrebarskom ne ide u poribljavanje,

Jaska na svoju ruku poribljava Slapnicu  s mlađem pastrve u visini od 10.000,00 kn.

Komentar o svemu tome je suvišan.

Vjerujemo da je vrijeme samovolje u poribljavanju iza nas i da ne plačemo za prolivenim

mlijekom već da krenemo  dalje.

U priloženom izvještaju možete visjeti tablice poribljavanja i usporediti način poribljavanja.

 

Predsjednik komisije za poribljavanje

Đuro Pongrac

 

 

d.     Izvješće ribočuvarske službe

Zbog bolesti našeg ribo čuvara gospodina Noseka možemo Vas izvijestiti samo o

o radu ribo čuvara Zajednice.

 

4.- Plan rada udruge  za 2008.

Kao jedan od  osnovnih zadataka svakako je povećanje članstva.

Kako seniora seniorki juniora i kadeta. Uz malo više marketinga i agilnosti

članstvo je za prvih 3 mj3seca povećano za 12 % u odnosu na isto razdoblje

u prošloj godini.

Drugi osnovni cilj u 2008. godini je izrada gospodarske osnove.

Pruža nam se mogućnost da u gospodarsku osnovu unesemo i vode koje se do sada nisu

poribljavale. Pri tome se naravno mora voditi računa o tome koja vrsta riba obitava u

tim vodama, da li te vode imaju određenu dubinu  to jest  dovoljnu količinu vode

u mjesecima kada nastupi suša.

Smatramo da na SŠRU naši predstavnici trebaju zastupati načelo prema staroj gospodarskoj

osnovi . Tu se ne misli samo na količinu nego i na vrste riba.

Dragi kolege ribiči.

Danas kada se gotovo svi zaklinju u zaštitu okoliša dajmo i mi svoj doprinos.

Kao pojedinci možemo učiniti barem toliko da nakon ribolova mjesto gdje smo lovili očistimo

od otpadaka i drugog smeća. Nemojte uništavati raslinje jer ono je prirodno sklonište

riba i ostalih vodenih vrsta.

Svaki redovni član udruga članica SŠRU u Pisarovini ima ne samo pravo, već i dužnost

kontrole ostalih ribolovaca ukoliko  uoči nedolično ponašanje i nedozvoljen način ribolova

ili lov riba u lovostaju.

Posebnu pažnju obratite na ribo-čuvare i njihovo ponašanje. Ribo čuvare SŠRU u Pisarovini

gotovo svi poznate. Nepoznate zamolite da vam pokaži ne samo značku već i

iskaznicu SŠRU u Pisarovini. Događa se da ribo čuvari iz Zagreba koji nisu  čak niti

članovi jedne od triju udruga SŠRU u Pisarovini uz tobožnju kontrolu samo značkom

love bez dozvole.

Što se radnih akcija tiče predlažemo skupštini da se radna akcija od koje bi jedna bila obvezna

obavi u sklopu SŠRU . Premali je broj članova na ovako velikom ribolovnom

 

 

 

 

 

 

području da bi radna akcija pojedinog društva dala željene rezultate.

Prijedlog skupštini je da se ne neopravdano neodazivanje radnoj akciji naplati 100 kn

Nastavi