Kontakti - ŠRU Som Pisarovina

Kontakti

jura.jpg

Kontaktirati nas možete:

pismenom pošiljkom na adresu

  udruga:

    Športsko ribolovna udruga
    "Som" Pisarovina

    Trg. S. Radića 13
    10451 Pisarovina


tajnik:

    Đuro Pongrac - Jura
    Velika Jamnička 10 F
    10451 Pisarovinatelefonom

  predsjednik:

    Tomo Vugrinček
    Tel: 01/ 6291 417


tajnik:

    Đuro Pongrac - Jura
    Tel: 01/ 6291 410
    Mob: 098/ 720 305


e-mailom

 

udruga:

    
som.pisarovina@gmail.com


tajnik:

    
jura.pongrac@gmail.com


   
osobno na kućnoj adresi tajnika

 
Gosp. Jura će vas uvijek rado primiti
Nastavi