Ograničenja u dnevnom ulovu - ŠRU Som Pisarovina

Ograničenja u dnevnom ulovu

Radi očuvanja ribljeg fonda, osim lovostaja i zaštitnih mjera uvedeno je ograničenje po broju ulovljenih primjeraka koje ribič može zadržati, odnosno uzeti i usmrtiti za hranu, tijekom jednoga dana.

Ograničenje se računa za dan od 0,00 do 24,00 sata u kom je riba ulovljena. Ribič koji je ulovio i zadržao dozvoljeni broj riba ne smije istog dana, nakon što je napustio ribolovno mjesto i ribe odnio kući ili negdje drugdje, ponovo ići u ribolov.

Ribič može u čuvarici, dok obavlja ribolov, privremeno zadržati više primjeraka, ali na kraju ribolova, odnosno prije napuštanja ribolovnog mjesta može zadržati samo dozvoljen broj primjeraka, a ostale mora neozlijeđene pustiti.


 Potočna pastrva 2 kom
 Lipljan 2 kom
 Šaran 2 kom
 Smuđ 2 kom
 Štuka 2 kom
 Amur 2 kom
 Linjak 2 kom
 Som 2 kom
 Mrena 2 kom
 Kečiga 2 kom
 Mladica 1 kom godišnje
 Bijele ostale ribe - u tekućoj vodi 3 kg
 Bijele ostale ribe - u stajaćoj vodi 2 kg
Nastavi