Vode saveza - ŠRU Som Pisarovina

Vode saveza

Nizinske vode - rječice, kanali, potoci
Botića, Brebernica, Gonjeva, Jezero, Kanal Kupa-Kupa (300 m uzvodno od mosta u Donjoj Kupčini do utoka u Kupu), Kravarščica ( od utoka Ratkovca, nizvodno desna strana do utoka u Kupu), Kupčina (od utoka Bresnice u Donjoj Kupčini do utoka u kanal Kupa-Kupa), Kupinec, Lipovec, V. i M. Lučelnica, Okićnica, Pisarovac, Ratkovec,Velika, Vešćak, Kanal Znanovit. .

Nizinske vode - rijeke

Kupa - Donja Kupčina (polovnia od ušća Kupčine do ušća Kravaršćice).

Nizinske vode - stajaćice

Stari Rukavac Kupčine (lijeva strana do utoka u Kupu).

 

Nastavi