Ribolov "na soma" - ŠRU Som Pisarovina

Ribolov "na soma"



Na našim ribolovnim terenima som se može loviti u rijeci Kupi i donjim dijelovima ili oko ušća njenih pritoka; Kupčine, Velike i kanala Kupa-Kupa.

Som je riba dna i dubina, gdje obitava u udubinama ili iza prirodnih zaklona od kamena ili kakvog potop-ljenog panja. Vid mu je vrlo slab, ali ima razvijeno osjetilo na mirise i vibracije, koje je smješteno na "brkovima" i po bočnim stranama. Hrani se naj-češće noću ribama, školj-kama, crvima, glistama, pijavicama, žabama, strvinama životinja, a veći somovi napadaju i ptice koje plivaju po površini.

Tijekom dana skriva se u svom zaklonu ili njegovoj blizini gdje lovi neopreznu ribu, a u potragu za hranom "diže se" u sumrak, kada lovi na svim dubinama ili prilazi obali.

Loviti se može na više načina, što može ovisiti o mjestu na kojem se lovi, vodostaju i brzini struje, kao i izabranom mamcu i načinu primamljivanja.
Poznati su načini lova: "na grund", "na raub", "na grund-raub", špinanjem, "bućkanjem" i dr.
Svakim od ovih načina može se loviti s obale i iz čamca. Postoje i drugi načini, ali oni nisu dozvoljeni u športskom ribolovu, a jedan od najčešćih koji susrećemo na rijeci Kupi je postavljanje "samica".


Ribolov "na grund"


Ova se tehnika može koristiti na bržoj i sporijoj tekućoj i mirnoj vodi. Mamac se postavlja na dno pomoću olovnog utega.
Za ribolov je potreban jači štap (200-300 g; 2,70-3,00 m) i rola s 200-300 m najlona 0,35-0,60. Klizno olovo (30-100 g. ovisno o jačini struje) blokira se na kraju manjom olovnom kuglicom. Udica se veže na podvez od oko 30 cm. Nakon zabacivanja štap se stavlja u držač ili na rašlje, te se najlon blago napne. Za signalizaciju griza može se koristiti zvonce ili starleta pričvršćena na vrh štapa. Griz se očituje trzajima vrha štapa ili opuštanjem uzice.

Na mirnoj vodi može se kao signalizator koristiti klizni plovak, stiropor i slično, što se postavlja na najlon. Za mamac se može koristiti: snop glisti, nekoliko pijavica, keder, školjke ili pileće iznutrice. Prema veličini i vrsti mamca treba odabrati i udicu.


 
Ribolov "na raub"

Tehnika se koristi na mirnoj i na tekućoj vodi koja vrlo sporo teče. Mamac se postavlja na odabranu dubinu i nije fiksno vezan za mjesto gdje je postavljen.
Koristi se isti pribor i mamci kao i za ribolov "na grund", s tim da se umjesto težeg olova koristi fiksni ili klizni plovak s potrebnim olovnim utezanjem. Najlon je opušten, a griz se očituje potapanjem ili "vožnjom" plovka. Na plovak se za noćni ribolov može postaviti starleta.


Ribolov "na grund-raub"


Tehnika se koristi na mirnoj i blago tekućoj vodi. Plovak na površini i jače olovo koje pada na dno fiksiraju mamac na mjesto na kojem su postavljeni. Mamac se postavlja u blizini dna ili ako je mamac keder ima mogućnost kretanja ovisno o dužini podveza (60-100 cm). Koristi se isti pribor kao i kod prethodnih tehnika, a od mamca se najčešće koristi keder. Najlon je opušten, a griz se očituje "radom" plovka. Na plovak se za noćni ribolov može postaviti starleta.


Ribolov "špinanjem"


Tehnika se koristi na mirnoj i tekućoj vodi. Osobito je pogodna ako se izvodi iz čamca "vučenjem" varalice. Za "vučenje" se može koristiti isti pribor kao i za prethodne tehnike, a za aktivno špinanje treba nešto lakši i kraći (150-200g; 2,40 m) štap. Od varalica mogu se koristiti plivajuće (za ribolov uz površinu) i tonuće (za ribolov uz dno) sa ili bez zvonca.


Ribolov "bućkanjem"


Najbolje se izvodi iz usidrenog čamca. Udaranjem "bućkom" po vodi stvaraju se vibracije koje privlače soma. U blizini se postavlja mamac (obično keder) na raub ili se drži "iz ruke" mamac opterećen olovnim utegom koji se kroz vodu povlači gore-dolje.

( foto M.Z. tekst R.A. )
Nastavi