Mogućnosti ribolova - ŠRU Som Pisarovina

Mogućnosti ribolova

Mogućnosti ribolova kao i očekivani uspjeh na rijeci Kupi i njenim pritocima (rijeci Kupčini, rijeci Velikoj i kanalu Kupa-Kupa) ovise prije svega o godišnjem dobu, vremenskim uvjetima i vodostaju tijekom nekoliko dana prije, kao i na dan kad namjeravate u ribolov. Kao faktor ne treba zanemariti i moguće migracije riba.

Utjecaj godišnjeg doba


Godišnje doba značajno utječe na vodostaj, temperaturu vode i količinu kisika u vodi, što utječe na život i migracije riba, kao i na njihove hranidbene navike. Vodostaj Kupa izvire u planinskim dijelovima Gorskog kotara, a utječe u rijeku Savu. Ukupna dužina rijeke je 296 km. Naše ribolovno područje proteže se između 150-160-tog kilometra (Mirkopolje) i 190-200-tog kilometra (Donja Kupčina-Jamnička Kiselica-Lijevo Sredičko). Prvo područje pripada srednjem dijelu, a drugo nizinskom dijelu rijeke. Vodom je napajaju brojni potoci i potočići, te nekoliko većih pritoka: Korana, Mrežnica, Dobra, Kupčina, Velika, Kravarščica. Vodostaj joj tijekom godine značajno varira, od jako niskog (do -100 cm), kada je mjestimično tako plitka da se može pregaziti, do iznimno visokog (do +600-700 cm) kada postane prava bujica koja plavi okolno područje na mjestima gdje nisu sagrađeni nasipi. Izrazito niski vodostaji zabilježeni su tijekom zimskog i ljetnog perioda za vrijeme suše, dok se visoki vodostaji redovito pojavljuju u rano proljeće, kad se u brdskim i planinskim dijelovima kroz koje protiče naglo otopi snijeg, rjeđe se događaju ljeti i u jesen kad padnu obilne kiše. Najveće bujice nastaju na području Karlovca, gdje utječu Korana, Mrežnica i Dobra u koje se ulijeva niz potoka i potočića sa širokog područja. Vodeni val od Karlovca do Jamničke kiselice putuje oko 8 sati, što je udaljenost od oko 40 km, znači brzinom od oko 5 km na sat. Za vrijeme vodenog vala vodostaj može rasti brzinom i do 10 cm na sat.

 

Temperatura vode

 

Temperatura vode rijeke Kupe značajno varira tijekom godine. Zimi ona pada na oko 2-3 stupnja u površinskom sloju, a kod dugotrajnih niskih temperatura zraka počinje se lediti uz obalu, te se na područjima sporog toka može čitava zalediti. Dubina korita je mjestimično vrlo različita, što ovisi o konfiguraciji i sastavu terena i mogućoj širini rijeke. U planinskim i brdskim dijelovima gdje protiče kanjonima usiječenim u stijene, rijeka je uža, ali dublja (Mirkopolje: širina 40-60 m, dubina i do 15 m). Na ravničastim i zemljanim terenima rijeka je šira, ali plića s mjestimičnim dubljim rupama (Donja Kupčina: širina 60-100 m, dubina do 6 m). Dubina u nizinskim dijelovima se smanjuje zbog nanošenja šljunka.

Nastavi