Cijene ribolovnih dozvola - ŠRU Som Pisarovina

Cijene ribolovnih dozvola

Cijene ribolovnih dozvola za 2021. Godišnja dozvola seniori = 500 kn Godišnja dozvola seniorke juniori = 300 kn HVIDRA = 500 kn Jednodnevne dozvole = 80 kn Trodnevne dozvole = 120 kn Sedmodnevna dozvola = 150 kn

Cijene godišnjih dozvola:
U prodaji su: ribolovne dozvole za 2021. godinu.

Pozivamo članove da produže svoje članstvo, a one koji to nisu da postanu naši članovi.

 

 
Seniori (19.god. i stariji) 500 kn
Juniori 300 kn
Kadeti-kadetkinje 50 kn
 
Seniorke 350 kn
Juniorke 300 kn
Invalidi domovinskog rata 500 kn
  cijene dnevnih dozvola:
Ciprinidne vode (nizinske) 80 kn

 

Ribolovne dozvole možete kupiti kod tajnika udruge, na adresi:


 
Đuro Pongrac - Jura
Velika Jmnička 10F
Tel:01/ 6291 410
Mob: 098/ 720 305

 


mjesto prodaje dozvola označeno je natpisom uz cestu iz pravca Zagreba prema Pisarovini
Nastavi