Privezivanje - ŠRU Som Pisarovina

 Privezivanje

• Moor

Moor - čvor za privezivanje.

• Roll

Roll - čvor za privezivanje.

• Taut

Taut - čvor za privezivanje.

• Trucker

Trucker - čvor za privezivanje.