Spajanje uzica - ŠRU Som Pisarovina

 Spajanje uzica

• Wire leader

Wire leader - čvor za spajanje uzice i sajle.