Slatkovodne ribe - ŠRU Som Pisarovina

 Slatkovodne ribe

Crvenperka - Scardinius erythrophthalmus
Crvenperka - Scardinius erythrophthalmus

crvenrepka crvenooka   Porodica: ciprinidi Stanište: Raširena je po cijeloj Europi, Skandinaviji i jugu Finske. Životni prostor i navike: Zadržava se u sporo tekućim vodama, jezerima i ribnjacima koji su uz obale bogati vodenim raslinjem. Pliva brzo i veoma..

Deverika - Abramus Sapa & Abramis Brama
Deverika - Abramus Sapa & Abramis Brama

pečenica crnooka deverika sinja deverika sinjac hajn     Crnooka deverika (Abramis sapa)Porodica: ciprinidi Stanište: Raširena je u vodama crnomorskog sliva, iz mora se seli Dunavom uzvodno u njegove pritoke sve do Njemačke. Životni prostor i na..

Gavčica - Rhodeus Sericeus Amarus
Gavčica - Rhodeus Sericeus Amarus

plavica plavac   Porodica: ciprinidi Stanište: Rasprostranjena je širom Europe, osim Skandinavije. Životni prostor i navike: Obitava u jatima, u donjim tokovima rijeka, rukavcima, mrtvajama, jezerima, barama i kanalima, obično u mutnoj vodi. Opis: Ima &scaro..

Glavaš - Hipophthalmichthys Molitrix & Aristichthys Nobilis
Glavaš - Hipophthalmichthys Molitrix & Aristichthys Nobilis

Hipophthalmichthys Molitrix bijeli glavaš bijeli tolstolobik     Bijeli glavaš (Hipophthalmichthys molitrix) Porodica: ciprinidi Stanište: Obitava u mnogim vodama Europe. Životni prostor i navike: Najradije živi u jezerima i mirnijim tekuć..

Grgeč - Perca Fluviatilis
Grgeč - Perca Fluviatilis

ostriž kostriješ bandar   Porodica: percidi Stanište: Raširen je u skoro svim slatkim vodama Europe.Životni prostor i navike: Najradije obitava u bistrim potocima, rijekama i jezerima s obraslom obalom. Mlad živi u jatima, a kad odraste rado se zadr..

Jegulja - Anguilla Anguilla
Jegulja - Anguilla Anguilla

    Porodica: angvilidi Stanište: Raširena je po Europi uz obalu Atlantika, Sredozemnog, Jadranskog i Crnog mora. Životni prostor i navike: U potrazi za hranom ženke migriraju u vodotokove koji se ulijevaju u mora, uzvodno čak i do 1000 m nadmorske vi..

Jez - Leuciscus Idus
Jez - Leuciscus Idus

jaz bratfiš pečenica   Porodica: ciprinidi Stanište: Obitava po čitavoj Europi osim u Norveškoj, sjeveru Rusije i Engleskoj. Životni prostor i navike: Živi u rijekama i jezerima povezanim s rijekama, u blizini obale, te u miješanoj slatkoj i..

Karas - Carassius Carassius
Karas - Carassius Carassius

zlatni karas   Porodica: ciprinidi Stanište: Raširen je po čitavoj Europi, rjeđe u Italiji. Životni prostor i navike: Obitava na dnu u plićim, stajaćim i tekućim vodama, mlakama, ribnjacima i vodama s malo kisika, obraslih s dosta trave i vodenog rasli..

Kečiga - Acipenser Ruthenus
Kečiga - Acipenser Ruthenus

    Porodica: asipenseridi Stanište: Raširena je u srednjoj i južnoj Rusiji, porječju Dunava i u rijekama Sibira. Životni prostor i navike: Voli slatku vodu, izbjegava more. Opis: Uzduž leđa ima grebenastu peraju koja završava oštrim ..

Klen - Leuciscus Cephalus
Klen - Leuciscus Cephalus

glavan   Porodica: ciprinidi Stanište: Raširen je po cijeloj kontinentalnoj Europi, Irskoj, Škotskoj i jugozapadnoj Engleskoj. Životni prostor i navike: Odlično se prilagođava svim uvjetima i temperaturama vode. Mlad živi u jatima, a stariji je radij..