Karas - Carassius Carassius - ŠRU Som Pisarovina

Karas - Carassius Carassius

karas.png
zlatni karas  Porodica: ciprinidi

Stanište:
Raširen je po čitavoj Europi, rjeđe u Italiji.

Životni prostor i navike:
Obitava na dnu u plićim, stajaćim i tekućim vodama, mlakama, ribnjacima i vodama s malo kisika, obraslih s dosta trave i vodenog raslinja. Rjeđe se nalazi u sporim rijekama.

Opis:
Rub leđne peraje izvijen je prema gore, a prednji i zadnji dio su zaobljeni, na repnoj peraji ima tamnu pjegu, leđa su maslinastozelena do smeđa, bokovi svijetli, zlatasti, trbuh žućkast. Oblikom tijela sliči babuški, a razlikuje ga samo zlatna boja.

Osobine:
Naraste do 30-40 cm i težine od kilograma.

Hranjenje:
Izrdržljiv je i zimi se ne hrani. Hrani se malim životinjicama i nekim raslinjem.

Razmnožavanje:
Mrijesti se između svibnja i lipnja.

Dužina života:


Gastronomska vrijednost:
Jestiva je riba.

Slične vrste: Zlatna ribica, Zlatni karas (Carassius auratus) - unešena s istoka (Kina, Japan), po bazenima, nije ugroženaLovostaj:
nema lovostaja


Zaštitna mjera:
nema zaštitne mjere


Ugroženost:
rizična


Opasnost:
bezopasna

Nastavi