Brkica - Barbatula barbatula (Nemachilus barbatulus) - ŠRU Som Pisarovina

Brkica - Barbatula barbatula (Nemachilus barbatulus)

brkica.jpg
brka
brkan
tivuška
 Porodica: balitoridi

Stanište:
Raširen je po čitavoj Europi, osim na sjeveru, kod nas u vodama Dunavskog sliva.

Životni prostor i navike:
Obitava na dnu u tekućim vodama (rijeke, potoci) i nekim jezerima, obraslih s dosta trave, vodenog raslinja ili ispod zaklona od kamenja. Rjeđe se nalazi u stajaćim vodama. Mlađ živi u jatima, a odrasle ribe pojedinačno.

Opis:
Ima izduženo tijelo s blago spoljoštenom glavom, sa 6 brčića oko usana, prekrivena je sitnim, međusobno odvojenim ljuskama. Sivkaste je do smeđkaste boje, išarana po tijelu i perajama nepravilnim tamnim pjegama. Repna peraja je blago zasječena.

Osobine:
Naraste do 12 cm, najviše 15.

Hranjenje:
Hrani se malim životinjicama, kukcima i ikrom drugih riba, pretežno noću.

Razmnožavanje:
Spolno je zrela s 2-3 godine. Mrijesti se između travnja i lipnja u brzim vodama s raslinjem ili šljunčanim dnom. Ženka polaže 500-800 000 jajašaca koja se lijepe za biljke ili kamenje. Ličinke leže na dnu hraneći se sitnim životinjicama.

Dužina života:
do 8 godina.

Gastronomska vrijednost:
Jestiva je riba.


Lovostaj:
nema lovostaja


Zaštitna mjera:
nema zaštitne mjere


Ugroženost:
nije ugrožena


Opasnost:
bezopasna

Nastavi