O (slatkovodnim) ribama - Ichtio - ŠRU Som Pisarovina

O (slatkovodnim) ribama - Ichtio

slribe.png

U Hrvatskoj se ukupno može naći oko 130 vrsta slatkovodnih riba (i morskih koje zalaze u slatku vodu), od kojih je 114 domaćih (30 vrsta je endemsko) i 16 vrsta donešenih iz drugih područja. Hrvatske slatke vode sačinjavaju dva sliva rijeka, nekoliko većih jezera, te niz manjih prirodnih i umjetnih jezera, ribnjaka i bara.

Dunavski sliv rijeka nastanjuje 81 vrsta riba, od kojih je 68 domaćih (6 endemskih), a 13 vrsta je donešeno iz drugih područja. Dunavskom slivu u Hrvatskoj pripadaju rijeke: Dunav, Sava, Drava, Bosut i Vuka s pritocima.

U Jadranskom slivu obitava 88 vrsta, 74 domaćih (26 endemskih) i 14 donešenih iz drugih područja. U oba sliva može se naći 19 vrsta riba. Jadranskom slivu u Hrvatskoj pripadaju rijeke: Gacka, Zrmanja, Krka i Neretva s pritocima.

Veća slatkovodna jezera: Vransko, Peručko, Lokvarsko, Plitvička i Kopački rit.

Ribe spadaju u životinje, kralježnjake, koji se zoološki dalje klasificiraju sve do redova i porodica. Većina slatkovodnih riba spada u porodice kojima pripada manje ili više (kod nas prisutnih) ribljih vrsta:

angvilidi porodica jegulja (1)
asipenseridi porodica kečiga (1)
centrarcidi porodica sunčarki (2)
ciprinidi porodica šarana (25)
ezocidi porodica štuka (1)
gadidi porodica bakalara (1)
ihtalaridi (ameridi) porodica američhih somića (1-2)
kobitidi porodica vijuna (1)
kotidi porodica peševa (1)
percidi porodica smuđa (3)
petromizontidi porodica paklara (1)
salmonidi porodica pastrva (2-3)
siluridi porodica soma (1)
timalidi porodica lipljena (1)
Ribe općenito i svaka vrsta pojedinačno imaju neke zajedničke osobine i mnoge specifičnosti u pogledu izgleda, osjetila, mjesta i načina života, hranjenja, razmnožavanja i drugih životnih navika.

Zbog zagađivanja vodenih staništa, unošenja stranih vrsta riba ili prekomjernog izlova, mnoge domaće riblje vrste, osobito endemske su ugrožene, te im prijeti opasnost od izumiranja, o čemu kod ribolova također treba voditi računa.

nije ugrožena
rizična
malo ugrožena
ugrožena
kritično ugrožena
izumrlaS ribičkog stanovišta ribe (riblje vrste) se mogu grupirati na više načina, ovisno o tome što nas zanima, npr:

Po vrsti vode gdje obitavaju: - u slatkoj vodi
  - u boćatoj vodi
  - u morskoj vodi


Slatkovodne po vrsti vodotoka gdje ih lovimo: - u potocima
  - u rijekama
  - u jezerima i barama
  - svugdje


Po veličini do koje mogu narasti: - male
  - srednje
  - velike


Po načinu hranjenja: - izraziti grabežljivci
  - grabežljivci
  - biljojedi... i na čitav niz drugih. Svaki od načina kao mjerilo uzima određenu karakteristiku ili oblik ponašanja. Na taj način pretpostavljamo koje ribe možemo očekivati kod određenog ribolova, odnosno kako i s čim loviti određene vrste riba.

Nastavi