Izvješće sa skupštine 2009. godine - ŠRU Som Pisarovina

Izvješće sa skupštine 2009. godine

Dnevni red

1. OTVARANJE SKUPŠTINE
  a. Uvodna riječ predsjednika (pozdrav članovima i gostima)
  b. Biranje radnog predsjedništva
  c. Izbor verifikacione komisije i izvješće
  d. Biranje zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
2. Izvješće o radu udruge u 2008. godini
  a. Izvješće o radu udruge
  b. Blagajničko izvješće
  c. Izvješće nadzornog odbora
  d. Izvješće o poribljavanju
  e. Izvješće ribo-čuvarske službe
  f. Izvješće o radnim akcijama održanim u 2008.
3. Rasprava o izvješćima i usvajanje istih
4. Plan rada udruge u 2009. godini
  a. Plan prihoda i rashoda za 2009
  b. Plan poribljavanja
  c. Osnivanje odbora za organizaciju svečane skupštine u povodu 10 godišnjice
  d. Prijedlog za dodjelu priznanja
5. Usvajanje izmjena statuta
6. Informacija o radu Saveza športsko ribolovnih udruga u Pisarovini
7. Riječ gostiju nazočnih skupštini
8. Razno

 

IZVJEŠĆE O RADU UDRUGE U 2008. GODINI

Poštvane dame i gospodo. Kolegice i kolege ribiči, dragi gosti Imam zadovoljstvo da Vas pozdravim ispred Izvršnog odbora športsko ribolovne udruge Som Pisarovina.

Ova godina je jubilarna. Slavimo 10 godišnjicu osnivanja naše udruge. Deset godina prođe kao tren. Za nama ostaju naša djela uspjesi i neuspjesi. Teško je ne sjetiti se ljudi koji su zajedno sa nama radili na osnivanju Športsko ribolovne udruge Som Pisarovina. Mnogih od njih nema među nama. Sjećamo ih se sa ponosom i neka im je vječna hvala i neka počivaju u miru. Na nama je ostao zadatak da nastavimo zajedno započeto djelo.

U ovih deset godina bilo je uspona i padova u radu udruge. Konačno osnivanjem Saveza športsko ribolovnih udruga u Pisarovini, osjetan je napredak u radu udruge. Ne samo u povećanju članstva od 60 posto u odnosu na nekoliko prošlih godina već i u samim planovima rada i ostvarivanju istih.

U narednih deset godina cilj nam je povećati riblji fond, redovitim poribljavanjem. Sačuvati ga unapređenjem ribo-čuvarske službe i pažnjom samih športskih ribolovaca. Zaštita okoliša i njegovo očuvanje.
Iza nas je još jedna godina u kojoj smo morali donijeti mnogo teških odluka ali na kraju sve smo to učinili za razvoj športskog ribolova očuvanju ribljeg fonda i za zaštitu okoliša kako bi sačuvali ljepotu prirode i za slijedeće naraštaje.

Ono što je vama ribolovcima i članovima naše udruge svakako najzanimljivije, je to da smo dobili novu gospodarsku osnovu na temelju koje možemo dalje raditi i planirati poribljavanja i izlove.
U staroj gospodarskoj osnovi samo su kanal Kupa -Kupa i Kupčina bili unijeti kao vode za poribljavanje. Po novoj gospodarskoj osnovi osim navedenih voda unijeli smo i rijeku Kupu lijevi i desni Mrtvaj. Smatrali smo da Kupa kao najatraktivnija voda mora uči u gospodarsku osnovu.
Sukladno tome uspjelo se nabaviti i 10 komada smuđeve mlađi no zbog visokog vodostaja krajem prošle godine nije bilo moguće izvršiti poribljavanje istim. To će se učiniti čim vremenske prilike i vodostaj to dozvole.

Dio voda poribljen je šaranom u srpnju i rujnu sukladno godišnjem planu gospodarenja.
Posebno je važno napomenuti da je na tržištu ribe bilo jako teško doći do ribe za poribljavanje i to uz cijeni od 24 do 26 kuna po kilogramu. Za nadati se da će ove godine situacija biti bolja.

Na uređenju okoliša održane su dvije radne akcije. Uređen je desni mrtvaj. Uklonjeno je suho granje, šipražje, i sada je moguće da cijele obitelji mogu provesti ugodan dan u ribolovu.
Druga radna akcije odrađena je na starom toku Kupčine od ušća prema cesti. Izvršene su presjeke prema planu Hrvatskih voda - Ispostava Karlovac. Hrvatske vode planiraju zaštitu Šišljavičkog polja od poplava. Mi bi tim radovima dobili daleko povoljnije korito stare Kupčine tj. više vode pošto je korito zamuljeno i viša je razina od Kupe, pa nam za suše voda ode u Kupu.

Prošlu godinu naša je udruga završila sa povećanjem članstva od otprilike 57 posto. Očigledno je da je do ribiča došlo do saznanja (i putem naših web stranica ) da se nešto radi na dobrobit svih.
Da ne bi sve ispalo lijepo i dobro, ima nešto čime nismo nikako zadovoljni.

Tu najprije mislimo na sudjelovanje naših članova u radu društva. Mi kao upravni odbor u potpunosti smo svjesni da je danas vremena premalo. Način života je takav i moramo se prilagoditi. No kada smo već dobrovoljno pristali biti član neke udruge onda time prihvaćamo i obveze članstva kako to nalaže statut udruge.

Od sedam članova Izvršni odbor je spao na 4. Predsjednik Nadzornog odbora nije se udostojao doći ni na jedan sastanak. Svaka čast iznimkama.

Od 30 poziva upućenih za radnu akciju odazvalo se samo sedam članova. Radne akcije nisu za to da se tamo udarnički radi. To su druženja ribiča koji rade onoliko koliko mogu. Ako ništa drugo pokupiti jedan papirić ili praznu plastičnu bocu. Napominjem, da smo na Skupštini Saveza športsko-ribolovnih udruga donijeli odluku da se ni jedan član ne može učlaniti u neku drugu udrugu ukoliko nije bio prisutan na barem jednoj radnoj akciji. Donijeta je odluka da onaj koji ne može pristupiti radnoj akciji, iz neopravdanih uplati 100 Kn kao naknadu za nekog koji će obaviti posao umjesto njega. Iz istog razloga Vas molimo da pod točkom Plan radnih akcija za 2009. sami odredite datum kada većini to najviše odgovara.

Imali smo problema sa dva člana za zamjenu dozvola.
Jedan je izgubio dokumente, a drugi je oprao novčanik u perilici.
Za dozvole vam možemo samo potvrdu da ste uplatili godišnju članarinu. Fotokopirajte onaj odrezak od zelene dozvole i uz našu potvrdu neće biti probleme. Što se ispita tiče. Oni koji nisu izvršili ispite kod nas ili njihovu zamjenu, iste fotokopirajte da znate broj ispita.

Za izdavanje novoga morate ili nama ili HŠRS platiti 50 kn. Brže je da sami to promijenite. Na kraju željeli bi odat puno priznanje našem dopredsjedniku gospodinu Miroslavu Matešiću koji više nego savjesno izvršavao svoju dužnost. Stoga Izvršni odbor predlaže da pod točkom prijedlozi za nagrade i priznanja skupština uputi Županijskom savezu prijedlog za dodjelu priznanja,gospodinu Matešiču.
Nadam se da će rad ove skupštine biti plodonosan.
Uz ribički pozdrav
Bistro!
Tomo Vugriniček

 

BLAGAJNIČKO IZVJEŠĆE

Prihodi

Prijenos sredstava iz 2007. ………………………..………………...………….531,00 Kn

Prihodi od prodanih ribolovnih dozvola……………………............19.250,00 Kn
Ukupno…………………………………………………………..............…….…..19.781,00 Kn

Rashodi


Razduženje karata SŠRU u Pisarovini…………....…………………. .16.100,00 Kn

Troškovi skupštine………..……………………………………....…………...… 1.044,00 Kn
Troškovi u sklopu osnivanja SŠRU u Pisarovini…..…………....………250,00 Kn
Troškovi izrade reklamnog panoa ……...………………………….....………498,00 Kn
Telefonski troškovi………………………………………………………........……...628,00 Kn
Troškovi knjigovodstva…………………………………………..………....……....800,00 Kn
Internet ( ažuriranje web stranica www.som.hr)………......………. 195,00 Kn
Poštanski troškovi…………………………………………………………….........…..90,00 Kn
Putni troškovi ( benzin )………………………………………......…...…..…….120,00 Kn

Ukupni troškovi………………………………………………………...........…….19725,00 Kn

Višak prihoda nad rashodima……………………………….....…….....………..56,00 Kn

Stanje u blagajni na dan 31.12. 2008……………………………...…………..56,00 Kn

 

IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA ŠRU SOM PISAROVINA

Nadzorni odbor Šru Som Pisarovina pregledao je dokumente o poslovanju i radu udruge i utvrdio slijedeće.

Rad udruge bio je u skladu sa statutom. Izvršni odbor sastajao se i više nego što je statutom predviđeno. Na sastanke Izvršnog odbora redovno se pozivao i predsjednik nadzornog odbora.

Pregledom financijskog blagajničkog poslovanja, utvrđeno je da je blagajničko poslovanje vršeno u skladu sa propisanim.

Sve uplatnice i isplatnice pokrijepljene su popratnim dokumentima.

Predsjednik Nadzornog odbora
Damir Vukčević

 

IZVJEŠĆE O PORIBLJAVANJU

Prošlogodišnje poribljavanje je izvršeno prema privremenom godišnjem planu s obzirom da je izrada gospodarske osnove bila u tijeku.

Poribljavanje je izvršeno sa 900 kg konzumnog šarana.
Nabavljeno je i 120 komada jednogodišnjeg smuđa ( 50 - 100 g ) .

Zbog visokog vodostaja nije bilo moguće poribiti te je smuđ ostavljen kod dobavljača a poribit ćemo ove godine.

Posebno skrećemo pozornost našim članovima da ukoliko su imali ulov u dozvoljenim mjerama da ga upisuju u knjižice Popis ulova. To nije nikakva kontrola nad ribolovcima već orijentir za godišnji plan poribljavanja. Ako se izlovi više šarana moramo više planirati za poribljavanje i obrnuto.

Voditelj komisije za poribljavanje
Đuro Pongrac -Jura

 

IZVJEŠĆE RIBOČUVARSKE SLUŽBE ZA 2008.

Broj izlazaka na vodu u periodu od 02.01 - 10. 12. 2008. ………….172
Pronađena su slijedeća nedozvoljena sredstva:

Mreže………………………………..2 komada
Vrše………………….….…..………2 komada
Parangali…..........…….......5 komada
Samice………...…………………40 komada

Prigovora od strane športskih ribolovaca nije bilo. Oni koji su zatečeni na vodi bez karte upućeni su na mjesta gdje iste mogu kupiti.
Smatram da je posao dobro ali ne i dovoljno obavljen.
Da smo imali čamac broj pronađenih gore navedenih nedozvoljenih sredstava, a i ribokradice bi u većoj mjeri bili ulovljeni.

Voditelj ribo-čuvarske službe
Tomo Galunić

 

IZVJEŠĆE O RADNIM AKCIJAMA

Prošle godine održane su dvije radne akcije.
Prva je održana 10.05. 2008. zajedno sa Šru Smuđ iz Donje Kupčine.
Uređen je desni mrtvaj. Očišćena je obala od šikare trske, grmlja, odstranjena su debla i grane koje su pale u vodu. Vrbe se nisu dirale osim što su sa njih odstranjene suhe grane koje su bile prijetnja da na nekog padnu.

Druga radna akcija je izvršena u sklopu Saveza športsko ribolovnih udruga u Pisarovini. Izvršene su određene presjeke na starom toku Kupčine do ušća u Kupu. Jedino čime možemo biti zadovoljni je učinjeno i svaka čast našim članovima koji su se odazvali na radnu akciju.
Od 32 poziva odazvalo se nas devet. Ostali niti su ispričali ili na bilo koji načina dali na saznanje da nisu u mogućnosti doći. U potpunost razumijemo da je bila subota i da mnogi rade. Stoga nismo poduzimali nikakve mjere zbog nedolaska.

U svezi radnih akcija molimo da skupština odluči kako dalje. Naš prijedlog je da se radne akcije održe nedjeljom i da je jedna obvezna. Predlažemo da nema novčanih sankcija. Oni koji zbog opravdanih razloga nisu mogli doći odradit će to drugi puta. Napominjemo da se ne radi o reškom fizičkom poslu. Za to postoje mladi ljudi koju znaju raditi sa motornim pilama i drugim alatom. Točiti vodu, pivu ili gemište nije teško.

Na skupštini SŠRU u Pisarovini odlučeno je slijedeće. Ima članova koji prelaze iz društva u društvo upravo zbog radnih akcija. Od sada to neće biti moguće jer svaka udruga je na kraju godine dužna SŠRU poslati popis članova koji nisu izvršavali obveze prema udruzi i kao takvi neće biti u mogućnosti da se upišu ni u jednu od tri udruge.
Napominjemo da su rsne akcije više druženje nego sam rad.
Hvala.

 

PLAN RADA UDRUGE ZA 2009.

Kao što znate ova godina nam je jubilarna. Deset godina od osnivanja udruge. Red je da se to i na prikladan način proslavi. Pri tome ne mislimo samo na održavanje svečane skupštine već i na to da svatko od nas uloži malo više truda nego ovih prošlih desetak godina.

Moramo jednom postati svjesni da smo jedna predivna oaza na rubu velegrada. Ne samo što imamo, rijeku potoke, predivan biljni i životinjski svijet, time moramo znati i pametno gospodariti. Priroda nam uvijek više vrača nego što mi u nju uložimo. Vrača nam i ono što od nje oduzmemo ali na način kakav nam nije drag.

Po prvi puta ulažemo u vode u koje do sada nismo ulagali. Ulažemo jer sada njima i gospodarimo. Po prvi puta u proteklih deset godina poribljavat ćemo na način kako smo sve tri udruge dogovorile. I to sa količinom i vrstama riba kako nam propisuje gospodarska osnova. Od članova naše udruge tražimo da aktivnije sudjeluju u radu. Osobito se to odnosi na članove Izvršnog odbora i Nadzornog odbora.

Držimo da nije teško da se tri četiri puta godišnje sastanemo. Planiramo da nam se članstvo poveća no pomalo smo rezervirani s obzirom na teškoće naše svakodnevice i sve teži život.

Planiramo očistiti jedan dio obale Kupe od šikare, trnja i smeća . Potez desno od mosta od ušća velike do bagera za vađenje šljunka. Tamo ima lijepih mjesta za ribolov ali su nedostupna.

Želja nam je da se što više mladih uključi u rad udruge. Rad sa mladima treba biti jedan od prioriteta .
Tijekom prve polovine godine planiramo izvanrednu svečanu skupštinu povodom destgodina od osnivanja udruge Som. Želja nam je da se ta skupština održi na otvorenom uz Kupu.

Da li će to biti u sklopu Kupskih večeri, ili u kojem drugom terminu dogovorit ćemo sa Općinom i Turističkom zajednicom.

Svi članovi koji su zainteresirani za polaganje ispita za ribo čuvara ili imaju već položen ispit a htjeli bi obavljati službu ribo čuvara neka se jave tajniku. U ostale svakodnevne obveze to bi ukratko bilo ono što bi željeli ostvariti.

 

PLAN PORIBLJAVANJA U 2009.
Poribljavanje će se ove godine izvršiti barem prema planu sa četiri vrste riba. Šaran, smuđ, štuka, i linjak ukoliko ih se nađe na tržištu. U tablici ispod navedene su minimalne i maksimalne količine riba , vrst, i vode za poribljavanje.

 

 Naziv vode Vrsta ribe Veličina ribe (g) Količina (kg) Napomena
 rijeka Kupa šaran
štuka
smuđ*
konzumni
mlađ
mlađ
150-500
5-10

svake godine
svake 3. godine
svake 2. godine
 potok Kupčina šaran
linjak
štuka
konzumni
konzumni
mlađ
400-700
50-100
5-30
svake godine
svake godine
svake 3. godine
 stari rukavac potoka Kupčina šaran konzumni 150-500 svake godine
 kanal Kupa-Kupa šaran
smuđ*
konzumni
mlađ
50-150

svake godine
svake 2. godine
 potok Okićnica linjak
štuka
konzumni
10-500
5-10
1-5
svake godine
svake 3. godine
 potok Velika šaran konzumni 30-100 svake godine
 potok Brebernica linjak konzumni 5-10 svake godine

 

PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2009.

Obično se planovi prihoda i rashoda baziraju na poslovanju u prethodnoj godini. No sasvim je sigurno da ćemo pod stavkom rashoda imati nešto veće iznose s obzirom na obilježavanje deset godina rada udruge.

Na nama je da pokušamo pronaći sponzore za obilježavanje deset godišnjice rada. No u svakom slučaju otpada nam jedna stavka a to su troškovi knjigovođe. Po novom zakonu do iznosa određenog tim zakonom nismo dužni vršiti prijave poreznoj upravi kako polugodišnje tako i one na kraju godine. Knjiga blagajne mora se i dalje uredno voditi.

Kao i jednu od većih stavki u rashodima a koje ova skupština mora odobriti, jest nabava računala i printera.

Do sada je tajnik sve poslove obavljao na svome privatno računalu no i ono ima vijek trajanja. Molimo skupštinu da odobri sredstva za nabavku računala u visini od 5.000,00 kn, koje će se nabaviti ako sredstava bude na računu.

Želimo kao i do sada voditi brigu o rashodima, koji nipošto ne smiju biti veći od prihoda. Hvala.

 

OSNIVANJE ODBORA ZA PROSLAVU DESET GODIŠNJICE RADA ŠRU " SOM " PISAROVINA

Prijedlog Izvršnog odbora je da u odbor za obilježavanje godišnjice uđu slijedeći članovi udruge i osnivači.

Tomica Kovačić - Načelnik Općine Pisarovina i sudionik osnivačke skupštine 1999. te godine
Tomo Vugriniček - Predsjednik udruge i sudionik osnivačke skupštine 1999. godine
Miroslav Matešić - Dopredsjednik udruge.
Vladimir Zvonar - Blagajnik udruge i sudionik osnivačke skupštine 1999. godine
Đuro Pongrac - Tajnik udruge i sudionik osnivačke skupštine 1999. godine

 

PRIJEDLOG ZA DODJELU PRIZNANJA

Prijedlog Izvršnog obora je da se za predani rad i pomaganje u radu društva u proteklih deset godina dodjele priznanja slijedećim članovima:

Tomica Kovačić
Tomo Vugriniček
Antun Rakas
Miroslav Matešić
Đuro Pongrac

Obrazloženje:
Gospodin Tomica Kovačić od osnivačke skupštine do danas čvrsto je stajao iza ideje o osnivanju udruge i u proteklih deset godina kritizirao loše stvari a hvalio dobre. Njegov cilj oduvijek je bio da udruga bude jedan od vodećih faktora u zbližavanju ljudi razvoju športskog ribolova, športsko ribolovnog turizma i zaštite okoliša.

Tomo Vugriniček voljom članova osnivačke skupštine a kasnije i ostalih izbornih i redovnih skupština predsjednik je udruge. Mi koji zajedno s njim radimo znamo koliko je sastanaka nakon radnog vremena proveo da bi udruga bila to što je danas. Nije bilo lako uz tri postojeće udruge da mi kao najmlađa opstanemo. Njegovim trudom to nam je uspjelo.

Antun Rakas naš redovni član od prvih dana glavni je krivac što o nama zna cijeli svijet. Već 2000. postavio je naše prve web stranice. Tijekom godina samo je usavršavao i i nastojao ih učiniti što dostupnijim i ljudima koji nisu toliko vični internetu. I mnogo veće institucije i udruženja ne mogu se pohvaliti sa ovakvom prezentacijom jedne male udruge.

Miroslav Matešić, dopredsjednik i jedan od najstarijih članova udruge. Kad pojedinci zakažu on uskoči, i odradi posao. Na njega bi se trebali ugledati mladi športski ribolovci.

Đuro Pongrac - njega poznajete svi i najviše kontakata, primjedba i žalbi stiže njemu.

Molimo skupštinu da prihvati prijedlog ili izvrši nadopune.
Nastavi