Iz pravilnika o dozvolama za športski ribolov - ŠRU Som Pisarovina

Iz pravilnika o dozvolama za športski ribolov

Članak 2.
Dozvolu izdaje ovlaštenik ribolovnog prava s rokom važenja za:

1. jedan (1) dan (u daljnjem tekstu: dnevna dozvola);

2. tekuću kalendarsku godinu (u daljnjem tekstu: godišnja dozvola).


Članak 8.

(1) Dnevna dozvola važi 24 sata od sata kupnje dozvole datuma navedenog u dozvoli.

(2) Godišnja dozvola važi od 00,00 sati 1. siječnja do 24,00 sata 31. prosinca tekuće kalendarske godine navedene u dozvoli.


Članak 9.

(7) Starost ribiča koja je navedena u ovom Pravilniku, određuje se na način da se uzima u obzir tekuća kalendarska godina u kojoj ribič do kraja godine navršava određene godine života.


Članak 10.

(1) Visina naknade za godišnju dozvolu za hrvatske i strane državljanke od 15 i više godina života i za hrvatske i strane državljane od 15 do 18 godina života iznosi 200,00 kuna.

(2) Visina naknade za godišnju dozvolu za hrvatske i strane državljane od 19 i više godina života iznosi 400,00 kuna.

(3) Visina naknade za godišnju dozvolu za ribiče invalide Domovinskog rata Republike Hrvatske iznosi 400,00 kuna.

(4) Visina naknade za dnevnu dozvolu za hrvatske i strane državljane utvrđuje se u iznosu od:

1. 60,00 kuna za ribolov svih (osim salmonidnih) vrsta riba;
2. 150,00 kuna za ribolov salmonidnih vrsta riba;


Članak 11.

(1) Ovlaštenik ribolovnog prava izdaje hrvatskom i stranom državljaninu godišnju dozvolu uz predočenje potvrde o položenome ribičkom ispitu.

(2) Ovlaštenik ribolovnog prava izdaje hrvatskom i stranom državljaninu dnevnu dozvolu bez predočenja potvrde o polo­že­nome ribičkom ispitu.

Nastavi