Iz pravilnika o popisu ulova u športskom ribolovu - ŠRU Som Pisarovina

Iz pravilnika o popisu ulova u športskom ribolovu

Članak 2.
(1) Ribič je obvezan po ostvarivanju ulova na ribolovnoj vodi upisati podatke o ulovu u športskom ribolovu (vrste i količine zadržanih riba) u obrazac popisa dnevnog ulova.

(2) Podatke o ukupnom godišnjem ulovu u športskom ribolovu (vrste i količine zadržanih riba) ribič je obvezan dostaviti ovlašteniku ribolovnog prava na obrascu popisa godišnjeg ulova najkasnije do kraja veljače za prethodnu godinu.


Članak 5.

(1) Ribič je obvezan:
1. po ostvarivanju ulova na ribolovnoj vodi upisivati podatke o zadržanom ulovu u športskom ribolovu u obrazac popisa dnevnog ulova (Obrazac 1.);

2. jednom godišnje upisivati podatke o zadržanom ulovu u športskom ribolovu u obrazac popisa godišnjeg ulova (Obrazac 2.);

3. jednom godišnje ispunjeni obrazac popisa godišnjeg ulova dostaviti ovlašteniku ribolovnog prava i to do kraja veljače za prethodnu godinu.

(2) Ribič je obvezan prilikom ribolova na ribolovnoj vodi uz sebe imati obrazac popisa dnevnog ulova.

Nastavi