U prodaji nove dozvole za 2016. - ŠRU Som Pisarovina

U prodaji nove dozvole za 2016.

Cijena dozvola ostaje ista.

Seniori                                            500 kn

Seniorke i juniori                             250 kn

RIDRH invalidi domovinskog rata      500 kn

Kadeti u ŠRU Som Pisarovina            000 kn

Dnevne karte                                   80 kn

Nastavi