Zapisnik s redovne izborne skupštine 2011. - ŠRU Som Pisarovina

Zapisnik s redovne izborne skupštine 2011.

 

 

 

     Redovna izborna skupština ŠRU Som Pisarovina održana je 01.06. 2011. g. s početkom u 17 sati u Velika Jamnička 10F. Skupštini je prisustvovalo  22 člana udruge od 34 s pravom glasa što je prema Statutu udruge i Poslovniku o radu skupštine potreban kvorum i odluke koje će biti donesene biti će pravovaljane. Skupštinu je otvorio i vodio predsjednik udruge Tomo Vugriniček:

 

 

 Prijedlog Dnevno reda  redovne Izborne skupštine ŠRU Som Pisarovina

 

 

  1.   Otvaranje skupštine

 

  2.   Izbor radnog predsjedništva

 

  3.   Izbor radnih tijela

  a.   3 člana verifikacijske komisije

  b.   Zapisničara

  c.   2 ovjerovitelja zapisnika

 

  4.   Izvješće verifikacijske komisije

 

  5.   Izvješća  za 2010. g.

  a.   O radu udruge u 2010. g.

  b.   Blagajničko izvješće

  c.   Nadzornog odbora

  d.   Ribočuvarske službe

 

  6.   Rasprava o izvješćima i usvajanje istih

  

  7.   Razrješnica članovima Upravnog odbora, predsjedniku, dopredsjedniku,                       tajniku  i Nadzornom odboru

 

  8.   Izbor predsjednika i dopredsjednika

 

  9.   Izbor članova Izvršnog odbora

 

10.   Izbor članova Nadzornog odbora

 

 11.   Izbor 3 delegata u UO SŠRU Pisarovina i njihovih zamjena

 

 12.   Izbor člana za Nadzorni odbor SŠRU Pisarovina i njegove  zamjene

 

 

13.   Izbor Tajnika bira ga Izvršni odbor

 

14.   Izbor delegata za Izbornu skupštinu SŠRU Pisarovina

 

15.   Odluka o zastupanju udruge

       

16.   Plan rada udruge za 2011. g.

 

17.   Razno

 

 

 

 

Ad. 1.  Otvarajući skupštinu predsjednik udruge pozdravlja sve prisutne. Na pitanje ima li primjedbi na dnevni red, isti je jednoglasno usvojen sa 22 glasa za.

 

Ad. 2.  Predsjedavajući predlaže da radno predsjedništvo čine: Josip Kuterovac, Đuro Pongrac

i Tomo Vugriniček. Prijedlog je jednoglasno usvojen.

 

Ad. 3.  Jednoglasnom odlukom skupštine izabrana su radna tijela:

a.)  3 člana verifikacijske komisije su: Antun Nosek, Marko Gagulić i Kazimir Kurtov.  

b.)  Za zapisničara izabran je Đuro Pongrac

c.)  za ovjerovitelje zapisnika izabrani su: Miroslav Matešič i Stipe Jurišić

 

Ad. 4.  U ime verifikacijske komisije gospodin Antun Nosek  izvješćuje skupštinu da je nazočno 22 člana udruge, ( dokumentirano, vlastoručnim potpisima). Potpisi u prilogu izvješća.

 

Ad. 5.  Predsjedavajući Tomo Vugriniček pročitao je za 2010 g.

a.)   Izvješće o radu ŠRU Som Pisarovina u 2010 g. – (izvješće u prilogu)

b.)   Blagajničko izvješće . ( izvješće u prilogu)

c.)   Nadzornog odbora. (izvješće u prilogu)

d.)   Komisije za poribljavanje. ( izvješće u prilogu)

 

Ad. 6.  Bez primjedbi na pročitana  izvješća predsjednik ista daje na glasovanje. Jednoglasno sa 22 glasa za i 0 protiv usvojena su izvješća za 2010. g.

 

Ad. 7. Vugriniček: Da bi mogli priči izboru novih članova I.O., predsjednika, dopredsjednika

moramo dati razrješnicu dosadašnjem Izvršnom odboru,predsjedniku, tajniku te ostalim tijelima udruge. Ima li tko kakovih primjedaba. Nema. Želio bi se zahvaliti svima na dosadašnjem radu i zalaganju i dajem na glasovanje.

Jednoglasnom odlukom 22 za i 0 protiv dana je razrješnica predsjedniku, Izvršnom odboru

i tajniku kao i ostalim komisijama udruge.

 

 

 

 

Ad. 8.  Izbor za predsjednika i dopredsjednika. Na prijedlog Izvršnog odbora za Predsjednika

ŠRU som Pisarovina jednoglasnom odlukom sa 22 glasa za 0 protiv 0 suzdržanih izabran je,

gospodin,

Tomo Vugriniček, Velika Jamnička 20 10451 Pisarovina

 

Za dopredsjednika udruge jednoglasnom odlukom sa 22 glasa za, 0 protiv i 0 suzdržanih  izabran je gospodin,

Miroslav Matešić, Topolovec 18    10451 Pisarovina

 

 

 

Ad. 9.  Sa 22 glasova za 0 protiv i 0 suzdržanih izabrani su   novi članovi Izvršnog odbora

Športsko ribolovne udruge Som Pisarovina. To su:

 

Josip Kuterovac   - član                   Žumberačka  17                     10000   Zagreb

Vesna Kuterovac  - član                   Žumberačka  17                     10000   Zagreb

Antun Rakas         - član                   Malinska 6                                           Samobor 

Antun Nosek         - član                   Kozarčeve Tene 27 Botinec   10020   Novi Zagreb

Miroslav Matešić  - dopredsjednik    Topolovec 18                         10451   Pisarovina

Tomo Vugriniček  - predsjednik        Velika Jamnička 20               10451   Pisarovina

Đuro Pongrac        - član                   Vincenta iz Kastva 11            10000   Zagreb         

 

Ad. 10. Jednoglasnom odlukom sa 22 za 0 protiv 0 suzdržanih u nadzorni odbor

ŠRU Som Pisarovina, izabrani su:

 

Vlado Stipančić - član                            Storžička 16                              10090 Zagreb

Stipe Jurišić      - predsjednik                 Jana Sibeliusa 2                        10000 Zagreb

Vladimir  Ivšan  - član                             Ferki 12 D. Trpuci 

 

 

Ad.11. Jednoglasnom odlukom članova prisutnih Redovnoj Izbornoj skupštini Športsko ribolovne udruge Som Pisarovina  sa 22 glasa za 0 protiv i 0 suzdržanih izabrani su 3 delegata  i njihove zamjene koji će zastupati udrugu u Upravnom odboru Saveza športsko ribolovnih udruga Pisarovina.

 

To su:

Josip Kuterovac           Žumberačka  17                       10000  Zagreb

Tomo Vugriniček          Velika Jamnička 20                  10451  Pisarovina

Đuro Pongrac               Vincenta iz Kastva  11              10000  Zagreb

 

Zamjene su;

 

Vlado Stipančić,           Storžička 16                              10090 Zagreb

 Antun Nosek ,              Kozarčeve Tene 27 Botinec     10020  Novi Zagreb

Miroslav Matešić,         Topolovec 18                            10451 Pisarovina

 

Ad.12.  Za delegata u NO SŠRU Pisarovina, kao i njegove zamjene jednoglasnom odlukom izabrana je gospođa:

 

Vesna Kuterovac          Žumberačka  17                      10000  Zagreb

 

Zamjena je:

 

Stipe Jurišić ,               Jana Sibeliusa 2                      10000  Zagreb

 

 

       

Ad.13.  Predsjednik Tomo Vugriniček moli da Izvršni odbor održi kratki sastanak s jednom točkom, Izbor Tajnika kako bi ga danas skupština potvrdila.

Sa 6 glasova za i 1 suzdržanim ( Pongrac ) za tajnika ŠRU Som Pisarovina izabran je

Đuro Pongrac              Vincenta iz Kastva 11              10000   Zagreb

Sa 21 glasom za i 1 suzdržanim  0 protiv skupština je potvrdila izbor tajnika udruge.

 

Ad.14.  Jednoglasnom odlukom sa 22 glasa za 0 protiv i 0 suzdržanih odlučeno je da ŠRU Som Pisarovina na Redovnoj Izbornoj skupštini SŠRU Pisarovina, koja će se održati 05.06.2011, godine zastupa sa pravom glasa Tajnik udruge Đuro Pongrac.

 

Ad.15.  Odlukom 20 glasova za i dva suzdržana ( Vugriniček i Pongrac ) odlučeno je da

Šru Som Pisarovina zastupaju :

Tomo Vugriniček          Velika Jamnička 20                  10451  Pisarovina

Đuro Pongrac               Vincenta iz Kastva  11              10000  Zagreb

 

Ad.16. Što se tiče plana rada udruge u ovoj gospodarskoj situaciji  biti ćemo zadovoljni da nivo članstva zadržimo na razini prethodne godine. Na tome baziramo i plan prihoda i rashoda.

Poribljavanje se vrši prema godišnjem planu gospodarenja na nivou SŠRU Pisarovina.

Na nivou Saveza organizirana je i Ribo čuvarska služba, a na nama je da doprinesemo preko naših delegata u UO SŠRU Pisarovina na što boljem radu te službe.

Imamo obvezu da odradimo jednu radnu akciju na razini SŠRU Pisarovina, i jednu na razini udruge. Neopravdan izostanak s radne akcije sankcionirat će se novčanom kaznom od 100 kn.

Što se tiče zaštite okoliša tu svaki športski ribolovac može dati svoj doprinos tako da nakon obavljenog ribolova očisti mjesto od bilo koje vrste smeća i otpada. Isto tako svki ribolovac dužan je prijaviti svaki vid nezakonitog, nedozvoljenog ponašanja, krivolova, ometanja ili drugih nepravilnosti.

Plan rada usvojen je jednoglasno sa 22 glasa za 0 protiv i 0 suzdržanih.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad.17.   Pod točkom razno nije bilo diskusije. Predsjednik Šru Som Pisarovina zahvalio se na na danom mu povjerenju i svima zaželio mnogo uspjeha u ribolovu.

 

Skupština je završila sa radom i 19 sati i 10 minuta.

 

Velika Jamnička

01. 06 2011.

 

Predsjednik                                                                                       Zapisničar

Tomo Vugriniček                                                                         Đuro  Pongrac

                                                                                                   

                                             Ovjerovitelji zapisnika

                                              Stipe Jurišić

 

 

                                                                                                  Miroslav Matešić

Nastavi