• Perfect loop - ŠRU Som Pisarovina

• Perfect loop

Perfect loop - čvor za vezanje varalica, olova i udica s okom.

Nastavi