• Bowline bight - ŠRU Som Pisarovina

• Bowline bight

Bowline bight - čvor za vezanje čamca za bovu.

Nastavi