• Simple loop - ŠRU Som Pisarovina

• Simple loop

Simple loop - jednostavan čvor za vezanje oka na kraju uzice.

Nastavi