• Drop loop - ŠRU Som Pisarovina

• Drop loop

Drop loop - čvor za vezanje oka na kraju uzice.

Nastavi