• Wire leader - ŠRU Som Pisarovina

• Wire leader

Wire leader - čvor za spajanje uzice i sajle.

Nastavi