• T-shirt - ŠRU Som Pisarovina

• T-shirt

T-shirt - čvor za T spajanje dvije uzice.

Nastavi