• Surgeon - ŠRU Som Pisarovina

• Surgeon

Surgeon - čvor za spajanje dvije uzice.

Nastavi