Kederi - ŠRU Som Pisarovina

Kederi

keder.jpg

Kederi su ribe koje se upotrebljavaju kao mamac za lov grabežljivih vrsta riba kao što su štuka, som, smuđ, grgeč, klen i cvergl. Za mamac se mogu upotrijebiti žive ili uginule ribe, te izrezani komadi tijela (najčešće repić).

Kao keder može poslužiti gotovo svaka bijela riba, a najčešće se koriste: uklija, žutooka, crvenperka, plotica, babuška i ugrica, nešto rjeđe gavčica, grundlić, klenić, manjić, podust, piškor, peš, sunčanica, balavac i grgeč. Koju ribu upotrijebiti za kedera ovisi prije svega o tome koju možemo uloviti, o njenoj veličini i o veličini i vrsti grabežljivca kojeg namjeravamo loviti.

Za štuku uvijek postavljamo živu ribu, najčešće žutooku, crvenperku, babušku, ugricu ili veću ukliju. Za soma i smuđa može poslužiti svaka od navedenih vrsta riba, bilo živa ili mrtva, te repići, dok za klena, grgeča i cvergla najbolje odgovaraju manje uklije ili njihovi repići.
Nastavi