Noćni ribolov na soma - ŠRU Som Pisarovina

Noćni ribolov na soma

Som se obično lovi noću. Ima mnogo slučajeva kad je ulovljen tijekom dana, ali ipak je to noćna riba. Tijekom ljeta na Kupi dobro grize od sumraka do ponoći i u svitanje. Najbolji mamci su pijavice i školjke za ribolov na dnu i kederi za ribolov uz obalu. Zbog velikog broja malih, za ulov većih primjeraka treba posta-vljati što veći mamac. Noćni ribolov je prilično otežan zbog najezde komaraca.Ljetni ribolov grabe-žljivaca špinanjem


Grabežljive ribe poput klena i bolena koji tijekom ljeta "raubaju" na samoj površini teško je ili gotovo nemoguće uloviti na "postavu", "na plovak" ili "na grund" mameći ih živim kederima, glistama ili pijavicama. Veća je prilika da ih se ulovi špinanjem na odgovara-juću varalicu, koja imitira kedera u kretanju.

 


Som težak 6,0 kg, dugačak 90 cm ulovljen 17.06.2002. na Kupi kod Donje Kupčine.


Bolen ulovljen na varalicu.

( R.A. )
Nastavi