Što danas grize? - ŠRU Som Pisarovina

Što danas grize?

U subotu (1.XII 2001.) je bilo poribljavanje i imali smo malu zakusku. Mogu ti reći da oni kaj su lovili na kanalu, ulovili su krasne primjerke štuke. Štuka radi ko luda na silikonca i meps. Dobro je i na živu ribicu, no najbolji rezultatu bili su na silikonca. ( Isječak iz e-maila g. Jure Pongraca )


***


 


Bolen: 60 cm, 2 kg

 
Tijekom ljeta, ponovno je aktualan lov na somove, amure i šarane. Somovi najviše grizu na Kupi od sumraka pa do ponoći i pred samo svitanje do oko 8 sati. Od mamaca mogu se koristiti gliste, pijavice, školjke i kederi.

Amure i šarane može se uloviti na Kupi na mjestima na kojima se intenzivno prihranjuje nekoliko dana. Na jezeru Desinec vodostaj je vrlo nizak, ali prema pričanju nekih ribiča amuri i šarani grizu u kasnijim popodnevnim i večernjim satima ili rano ujutro. Na ribnjaku "Park" u Jastrebarskom je slična situacija. Od mamaca najbolje "rade" kukuruz i pahuljica kruha.

Na ostalim vodama zbog niskog vodostaja je ribolov slab, osim ako ne pronađete kakvo dublje mjesto koje nije izlov-ljeno. Ribolov na štuku je slab zbog velikog mnoštva sitne bijele ribe,a o ulovu smuđa nismo čuli ni u ribičkim pričama.
 

 


Boleni i klenovi ulovljeni špinanjem

Špinanjem se ponegdje može uloviti koji bolen ili klen. Boleni su osobito aktivni oko ušća pritoka Kupe.

***


Do kraja svibnja zbog lovostaja više vrsta plemenite ribe, preostaje vam samo ribolov na potočne pastrve, štuke, amure, neizbježne babuške i ostalu "sitnu divljač".

***

 


Somovi od 2 i 4 kg

 
Od 01. 04. 2001. pa do lovostaja 16. 04. 2001. grizu somovi. Najbolje grizu u sam sumrak i prve večernje sate.

Love se na dnu, na tzv. "grund" s jačim priborom i težim olovom (50-80 gr.).

Najbolji mamac je pijavica. Grizovi su blagi i kratkotrajni, najčešće se napeti najlon opusti. Osim somova na pijavicu grizu klenovi i deverike. Ulovljeni primjerci teški su od 2-5 kg.***

 

Od 10. 03. 2001. dobro radi bijela riba.

Osobito dobar ulov bio je šarana divljaka u trenutcima porasta vode. Tada se zavlači u rukavce i potoke.

Lijepi ulovi su zabilježeni na ušću potoka kod Gradeca Pokupskog, na ušću Velike u Kupu, Kupčini i kanalima uz pisarovinske ribnjake. Sve na glistu.

Ulovljeno je i nekoliko tolstolobika, podatke o mamcima nemamo. Na istom mjestu je ulovljen šaran od 2,5 kg i tolstolobici po 3 kg, stoga smatramo da je mamac bio kukuruz.
Iz petnaestogodišnjeg iskustva na samoj Kupi znam da pred lovostaj šaran dobro radi na glistu, a amur uz nekoliko dana prihranjivanja običnim tvrdim kukuruzom kao prihranom.

Nemojte se začuditi, jer obično se love primjerci od 5 - 20 kg. Osobit uspjeh treba očekivati u travnju.


***

Nastavi